latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

07.03.2019.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је имао у виду, пре свега, очекивано кретање инфлације и њених фактора у наредном периоду, као и ефекте досадашњег ублажавања монетарне политике.

Инфлација је ниска и стабилна шесту годину заредом и у јануару је износила 2,1% међугодишње. Базна инфлација се такође креће на ниском нивоу и у јануару је износила 1,2% међугодишње. Ниске инфлаторне притиске потврђују и инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде за годину дана унапред, која су нешто испод централне вредности циља од 3,0%. Извршни одбор и у наредном периоду очекује стабилно кретање инфлације у границама циља (3,0 ± 1,5%).

Извршни одбор сматра да је опрезност у вођењу монетарне политике и даље потребна, пре свега због кретања у међународном окружењу. Због успоравања глобалног привредног раста, очекује се спорија нормализација монетарних политика водећих централних банака, Система федералних резерви и Европске централне банке. Међутим, и даље је неизвесно у којој мери ће нормализација бити спорија и различита од очекивања тржишта, што би могло утицати на нестабилност глобалних токова капитала. Након што је крајем прошле године светска цена нафте смањена, од почетка ове године она умерено расте, а њено кретање у наредном периоду и даље је неизвесно због бројних фактора – и на страни понуде и на страни тражње. И поред недавног попуштања трговинских тензија између водећих светских економија, и даље је присутан протекционизам у међународној трговини, као и геополитичке тензије, што кретања на међународном робном и финансијском тржишту и даље чини неизвесним.

Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући смањеној интерној и екстерној неравнотежи и повољним макроекономским изгледима за наредни период. Јавне финансије су, другу годину заредом, завршиле у суфициту, који је у 2018. износио 0,6% бруто домаћег производа. Упркос повећаном увозу за потребе инвестирања, вишим ценама нафте и мањој екстерној тражњи, учешће дефицита текућег рачуна платног биланса у бруто домаћем производу задржано је на нивоу из 2017. Четврту годину заредом, дефицит текућег рачуна платног биланса био је више него у пуној мери покривен нето приливом страних директних инвестиција, који је у 2018. износио 3,2 милијарде евра. Извршни одбор очекује да ће привредни раст у овој години бити вођен домаћом тражњом, тј. инвестицијама и потрошњом, а да ће стране директне инвестиције, које доприносе расту производних и извозних капацитета, утицати на постепено смањење спољне неравнотеже у средњем року.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 9. априла.

Кабинет гувернера