latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

09.04.2019.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 3,0%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је, пре свега, имао у виду очекивано кретање инфлације и њених фактора из домаћег и међународног окружења у наредном периоду.

Инфлација се креће у складу са очекивањима Извршног одбора – ниска је и стабилна шесту годину заредом и у фебруару је износила 2,4% међугодишње. Слично се креће и базна инфлација, која је у фебруару износила 1,3% међугодишње. Извршни одбор и у наредном периоду очекује стабилно кретање инфлације у границама циља (3,0 ± 1,5%), а таква су и средњорочна очекивања финансијског сектора и привреде.

Извршни одбор сматра да је опрезност у вођењу монетарне политике и даље потребна, пре свега због кретања у међународном окружењу. Успоравање глобалног привредног раста и инфлације утиче на нормализацију монетарних политика водећих централних банака, Система федералних резерви и Европске централне банке, која ће бити спорија од очекиване. Међутим, и даље је неизвесно у којој мери ће се нормализација разликовати од очекивања тржишта, што би могло утицати на нестабилност глобалних токова капитала. Након што је крајем прошле године смањена, светска цена нафте од почетка ове године расте, а њено кретање у наредном периоду и даље је неизвесно због бројних фактора – и на страни понуде и на страни тражње. Иако су у претходном периоду попустиле трговинске тензије између водећих светских економија, протекционизам у међународној трговини и даље је присутан, као и геополитичке тензије, што кретања на међународном робном и финансијском тржишту и даље чини неизвесним.

Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући смањеној интерној и екстерној неравнотежи и повољним макроекономским изгледима за наредни период. Као и у претходне две године, јавне финансије су и почетком ове године у суфициту, а дефицит текућег рачуна платног биланса дуже од четири године више је него у пуној мери покривен нето приливом страних директних инвестиција. Извршни одбор очекује да ће привредни раст у овој години бити вођен домаћом тражњом, тј. инвестицијама и потрошњом, а да ће стране директне инвестиције, које доприносе расту производних и извозних капацитета, утицати на постепено смањење спољне неравнотеже у средњем року.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 9. маја.

Кабинет гувернера