latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

20.06.2019.

Јоргованка Табаковић: Међународно признање економском напретку Србије

„Делегација Народне банке Србије и Министарства финансија на најуспешнији могући начин завршила је вишедневне разговоре с међународним инвеститорима, пошто је Србија успела да замени део скупог доларског дуга за знатно јефтиније финансирање у еврима и тиме постигла историјски успех”, изјавила је данас гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић. Она је истакла и да поменути успех на најбољи могући начин указује на резултате мера које су председник, Народна банка Србије и Влада Републике Србије постигли током претходних година у позитивном трансформисању српске економије.

Република Србија емитовала је на међународном финансијском тржишту обвезнице у еврима с роком доспећа од десет година по купонској стопи од 1,50% и стопи приноса од 1,619%. То је најнижа каматна стопа, то јест најбољи финансијски услови које је Република Србија икада остварила на међународном тржишту. Средства прикупљена емисијом ове еврообвезнице употребљена су искључиво за замену скупог доларског дуга – превремено враћање дела обвезница које су емитоване у доларима у фебруару 2013. и септембру 2011, односно које доспевају у фебруару 2020. и септембру 2021. године, а чија је цена била далеко виша – купонске стопе биле су 4,875% и 7,25%.

„На овај начин, стари скупи дуг замењен је много јефтинијим финансирањем, а истовремено знатно је смањена изложеност Србије девизном ризику, јер је смањен део јавног дуга у америчким доларима, валути на коју Народна банка Србије не може да утиче”, нагласила је гувернер Јоргованка Табаковић.

„Србија је успела да се представи на међународном финансијском тржишту у потпуно измењеном светлу. Након шест година емитована је прва еврообвезница на међународном тржишту, и то емитовала ју је Србија, која је потпуно изменила своју економију набоље. Представници Народне банке Србије и Министарства финансија указали су страним инвеститорима на одрживост раста српске привреде на здравим и дугорочним основама, све виши ниво страних директних и портфолио инвестиција, што су показатељи да је Србија атрактивно место за инвестирање. Наглашено је и то да је у претходном периоду постигнута и одржана стабилност цена, стабилност финансијског система и релативна стабилност домаће валуте према евру. Истакнуто је да је учешће проблематичних кредита на најнижем нивоу икада измереном и да је то отворило простор за успешан кредитни и привредни раст. Нарочито је наглашен и успех у уравнотежењу државних финансија и смањење учешћа јавног дуга у бруто домаћем производу на око 50%, што је за више од 20 процентних поена ниже него пре неколико година”, навела је Јоргованка Табаковић.

Остварена купонска стопа од 1,50% друга је најнижа купонска стопа на једну десетогодишњу обвезницу коју је нека земља у региону емитовала у еврима на међународном тржишту. Инвеститори су на овај начин показали да изузетно високо вреднују Србију. На то да су делегације Народне банке Србије и Министарства финансија постигле успех, указује и чињеница да је вредновање обвезница током јучерашњег дана започето на нивоу од нешто испод 2%, да би коначна стопа приноса износила 1,6%. То довољно показује да је заинтересованост страних инвеститора за улагање у Србију огромна – тражња је била 6,4 пута већа од понуђене милијарде евра, а трошкови финансирања знатно су смањени.

Кабинет гувернера