latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

16.08.2019.

Резултати јулске анкете о инфлационим очекивањима

Према резултатима јулске анкете, инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде за годину и за две године унапред наставила су да се крећу у границама циља (3 ± 1,5%).

Инфлациона очекивања финансијског сектора за годину дана унапред снижена су у јулу у односу на јун и износе 2,5%. Привредници су у јулу задржали своја очекивања у погледу инфлације за годину дана унапред на јунском нивоу од 2,5%.

Средњорочна инфлациона очекивања финансијског сектора у јулу су износила 2,8% и снижена су с нивоа од 3,0%, на коме су се налазила последњих девет месеци. У односу на јун, нижа су и средњорочна инфлациона очекивања привреде, која износе 2,5%.

Постигнута усидреност инфлационих очекивања доприноси повећању ефикасности монетарне политике у одржавању ниске, стабилне и предвидиве инфлације у средњем року, што је један од неопходних предуслова одрживог привредног раста.

Ради транспарентне комуникације с јавношћу, Народна банка Србије од маја 2015. редовно месечно извештава о инфлационим очекивањима финансијског сектора, привреде, синдиката и становништва. Извештај о резултатима анкете о инфлационим очекивањима и пратећи материјали (методологија истраживања и анкетни упитник) доступни су на веб-страници Народне банке Србије у одељку Публикације, а одговарајуће временске серије у одељку Статистика.

Кабинет гувернера