latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

02.09.2019.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, реални међугодишњи раст бруто домаћег производа у другом тромесечју износио је 2,9%. У првом тромесечју остварен је реални међугодишњи раст бруто домаћег производа од 2,7%, што је изнад претходне процене од 2,5% међугодишње.

Индустријска производња у јулу повећана је за 3,7% у односу на исти месец претходне године, док је десезонирани раст у односу на јун ове године износио 2,9%. Раст је у оба случаја вођен прерађивачком индустријом, која је у односу на јул претходне године повећана за 6,0%, а у односу на јун ове године за 8,2% десезонирано.

У оквиру прерађивачке индустрије, у односу на исти месец претходне године, раст је остварило 18 од 24 гране, а највећи допринос расту потекао је од производње деривата нафте и фармацеутских производа.
Промет робе у трговини на мало у јулу, у односу на исти месец 2018, реално је повећан за 9,3%. У периоду јануар–јул, у односу на исти период претходне године, промет робе у трговини на мало реално је повећан за 8,9%, као резултат раста промета прехрамбених и непрехрамбених производа, као и моторних горива.

Извоз робе је јулу повећан за 9,7% међугодишње, док је у периоду јануар–јул извоз био већи за 7,2% него у истом периоду претходне године. Када је реч о увозу робе, у јулу је узвоз повећан за 17,3% међугодишње, а у периоду јануар–јул за 10,4% међугодишње.

Објављени резултати Анкете о радној снази за друго тромесечје потврђују повољна кретања на тржишту рада. Стопа незапослености је у другом тромесечју достигла минимум и износила 10,3%, док је стопа запослености у истом периоду износила 49,2%.

Кабинет гувернера