latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

10.10.2019.

Референтна каматна стопа задржана на непромењеном нивоу

На данашњој седници, Извршни одбор Народне банке Србије одлучио је да референтну каматну стопу задржи на нивоу од 2,5%.

Доносећи такву одлуку, Извршни одбор је, пре свега, имао у виду очекивано кретање инфлације и других макроекономских показатеља из домаћег и међународног окружења у наредном периоду, као и досадашње ублажавањe монетарне политике. Извршни одбор истиче да ће инфлација, као и претходних година, бити под контролом и у наредном периоду. Она је у августу успорена на 1,3% међугодишње, услед даљег смањења доприноса цена воћа и поврћа инфлацији с доласком нове пољопривредне сезоне. На ниске инфлаторне притиске указује и базна инфлација, која је и даље ниска и стабилна, као и инфлациона очекивања финансијског сектора и привреде, која се и за годину и за две године унапред налазе у доњој половини циљаног распона.

Опрезност у вођењу монетарне политике и даље је потребна, пре свега због кретања у међународном окружењу. Народна банка Србије оцењује да су међународно финансијско и робно тржиште у великој мери под утицајем неизвесних трговинских политика водећих светских економија и успоравања глобалног раста. Подршку глобалној привреди дају монетарне политике водећих централних банака – Европска централна банка је у септембру започела да спроводи нове монетарне подстицаје, док је Систем федералних резерви, у складу са очекивањима, у септембру поново снизио референтну каматну стопу, што би требало да додатно позитивнo допринесe глобалним финансијским условима. Међутим, неизвесно је колико ће се монетарна политика водећих централних банака у наредном периоду разликовати од очекивања тржишта, што би могло да утиче на токове капитала према земљама у успону. Неизвесно је и кретање цена нафте и примарних пољопривредних производа на светском тржишту, с обзиром на сложен утицај бројних фактора на страни понуде и тражње, због чега је неопходно опрезно вођење монетарне политике.

Извршни одбор истиче да је отпорност наше привреде на евентуалне негативне утицаје из међународног окружења повећана захваљујући смањеној интерној и екстерној неравнотежи, повољним макроекономским изгледима за наредни период, као и све вишем нивоу девизних резерви наше земље. Повољна фискална кретања, уз остварење суфицита јавних финансија, присутна током претходне две године, настављена су и ове године, а дефицит текућег рачуна платног биланса у пуној мери покривен је нето приливом страних директних инвестиција. Кретање актуелних економских показатеља указује на раст активности у нафтној и хемијској индустрији након завршених ремонта, што уз већи раст грађевинарства и услуга води убрзању раста бруто домаћег производа током трећег тромесечја. Таква кретања су у складу с нашом пројекцијом привредног раста од 3,5% у овој години, који ће бити вођен домаћом тражњом, тј. инвестицијама и потрошњом.

Извршни одбор наглашава да је, након што је рејтинг агенција Moody’s поправила изгледе за повећање кредитног рејтинга Србије са „стабилних” на „позитивне”, агенција Fitch Ratings повећала кредитни рејтинг Србије за дугорочно задуживање у домаћој и страној валути на BB+. Тиме је Република Србија, чувајући стабилност и трансформишући своју економију, први пут дошла на корак од добијања инвестиционог рејтинга, карактеристичног за економије које одликује висока сигурност улагања. То не само да је потврда економског напретка и резултата које остварује Република Србија већ доприноси даљем побољшању услова финансирања и расту инвестиција у Србији.

Наредна седница Извршног одбора на којој ће бити донета одлука о референтној каматној стопи одржаће се 7. новембра.

Кабинет гувернера