latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

31.10.2019.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Индустријска производња у септембру била је за 1,6% већа него у истом месецу претходне године, при чему је раст забележен у свим секторима. Производња у прерађивачкој индустрији била је за 1,7% већа него у септембру претходне године. У истом периоду, производња је повећана и у секторима рударства (1,6%) и снабдевања електричном енергијом, гасом и паром (1,1%). У оквиру прерађивачке индустрије, раст је забележен у 16 од 24 области, а највише је позитивно допринела производња основних метала, производа од метала и пића.

Према десезонираним подацима, прерађивачка индустрија је у септембру, у односу на август, повећана за 1,5%, уз највећи позитиван допринос производње основних метала, фармацеутских производа и нафтних деривата.

Промет робе у трговини на мало је у септембру реално повећан за 7,3% на међугодишњем нивоу. Посматрано у периоду јануар–септембар, промет у трговини на мало био је реално већи за 8,6% него у истом периоду претходне године.

Међугодишње посматрано, робни извоз изражен у еврима у септембру повећан је за 7,4%, а увоз за 5,3%. Расту извоза највише је допринео извоз прерађивачке индустрије, који био већи за 8,0%. Очекујемо и да ће добра пољопривредна сезона омогућити наставак раста извоза пољопривредних производа. С друге стране, раст увоза претежно је био вођен већим увозом репроматеријала и опреме за потребе инвестиција и индустријске производње.

Број формално запослених је у трећем тромесечју 2019. повећан за 1,6% у односу на исти период претходне године, чему је у највећој мери допринела већа запосленост у прерађивачкој индустрији и грађевинарству.

Кабинет гувернера