latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

01.11.2019.

Обавештење о полагању стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању у децембарском испитном року

Полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању, биће одржано од 9. до 13. децембра 2019. године у просторијама Народне банке Србије, Немањина 17, Београд.

Рок за пријављивање кандидата је 18. новембар 2019. године. Пријаве са комплетном документацијом подносе се Народној банци Србије, Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања – Група за спровођење стручних испита за стицање звања у делатности осигурања и добровољних пензијских фондова, Немањина 17, Београд.

Лица која су звање овлашћеног посредника, односно овлашћеног заступника стекла у иностранству, ради стицања тог звања у Републици Србији могу полагати додатни испит на српском језику који се односи на познавање домаћих прописа из области осигурања. Пријаве са комплетном документацијом подносе се Народној банци Србије, Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања – Група за спровођење стручних испита за стицање звања у делатности осигурања и добровољних пензијских фондова, Немањина 17, Београд.

Информације о поновном полагању стручног/додатног испита:

Лица која нису положила стручни/додатни испит у претходном испитном року за овлашћеног посредника, односно овлашћеног заступника могу се пријавити за полагање у децембарском испитном року.

У погледу организације поновног/додатног испита, као и списка кандидата важе исти термини као и за стручни испит.

Списак кандидата са сатницом полагања ће бити објављен на интернет страници Народне банке Србије 3. децембра 2019. године.

За све додатне информације можете се обратити Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања-Групи за спровођење стручних испита за стицање звања у делатности осигурања и добровољних пензијских фондова на телефон: 011/333-8211, 333-8528 и 333-8212.

Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања