latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

01.11.2019.

Јавни позив стартап компанијама које су основане у Републици Србији и/или које послују у Републици Србији да се јаве Народној банци Србије ради успостављања регистра стартап компанија

Основни циљ Народне банке Србије, као централне банке Републике Србије, јесте очување монетарне и финансијске стабилности у држави. Поред активности усмерених ка остварењу свог основног циља, Народна банка Србије обавља и бројне друге активности у улози катализатора технолошких промена на тржишту финансијских услуга. У претходном периоду, Народна банка Србије је спровела значајне нормативне реформе и предузела бројне активности како би са аспекта својих надлежности омогућила привредним субјектима услове за лакше и једноставније пословање у Републици Србији. Народна банка Србије улаже знатан напор како би подржала домаћи стартап екосистем и развој иновативних технологија.

С тим у вези, овом приликом позивамо све стартап компаније које су основане у Републици Србији и/или које послују у Републици Србији, независно од области којом се баве, да се јаве Народној банци Србије како би био оформљен регистар стартап компанија.

Регистар стартап компанија омогућио би да се на једном месту прикупе информације о стартап екосистему у Републици Србији, а сва заинтересована лица би на брз и једноставан начин – само једним кликом, добила информацију о компанијама које послују у одређеној области.

Заинтересоване компаније могу иницијално потребне податке доставити Народној банци Србије на имејл-адресу: platni.sistem@nbs.rs. У имејлу је потребно навести назив компаније, годину и место оснивања, област пословања, број запослених, тржишта на којима је компанија присутна и податке о контакту. Наглашавамо да позив важи за све стартап компаније, из свих грана привредне делатности. Такође, наглашавамо да компаније које се по основу пријаве буду нашле у овом регистру неће имати било какве додатне обавезе, као и да је циљ прикупљања података успостављање информативног прегледа компанија које чине стартап екосистем. Претрагом овог регистра потенцијални корисници услуга стартап компанија, инвеститори, истраживачи и други моћи ће лако и једноставно да нађу податке о стартап екосистему у нашој земљи. Захваљујући доступности информација о компанијама које послују у одређеној области, биће олакшане даље активности институција које желе да сарађују с домаћим стартап компанијама. Taкође, добијени подаци биће од значаја Народној банци Србије за даљи развој регистра у виду платформе за размену и пружање информација и јавности и самим стартап компанијама. На основу детаљне анализе прикупљених података о стартап компанијама Народна банка Србије биће у прилици да још ефикасније формулише предлоге мера за стварање повољније пословне климе за правна лица и предузетнике.

За све додатне информације можете се обратити Народној банци Србије путем имејла: platni.sistem@nbs.rs.

Кабинет гувернера