latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

04.11.2019.

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама у октобру

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у октобру, за 23 радна дана, реализовано је укупно 20,6 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 4 милиона, или 19,4%, чине налози за плаћање у клирингу, а 16,6 милиона, или 80,6%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 893.978, од чега је 720.069 просечан број плаћања у RTGS систему, а 173.909 просечан број плаћања у клирингу.

Вредност промета у RTGS систему износила је 7.264,6 милијарди динара, а вредност промета у клирингу 38,9 милијарди динара, или 0,5% укупне вредности. Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 315,9 милијарди динара, а просек вредности промета у клирингу 1,7 милијарди динара.

Током 12.825 минута продукције RTGS система и клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100%.

У систему међубанкарског и међународног клиринга у девизама, који има 20 учесника, реализовано је укупно 5.189 плаћања, у вредности од 39.770.287,88 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера