latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

05.11.2019.

Јоргованка Табаковић: Још једна победа и признање за стабилност Србије – еврообвезница емитована по најнижој стопи до сада

Република Србија данас је на међународном финансијском тржишту у Лондону поново емитовала десетогодишњу еврообвезницу у износу од 550 милиона евра, по каматној стопи од 1,25%, што је још ниже него приликом емисије у јуну, када је камата износила 1,619%, и представља још један у низу историјских економских успеха наше земље.

Данас је и на домаћем финансијском тржишту емитована седмогодишњa динарскa обвезница – по најнижој каматној стопи до сада. Емисија ове динарске обвезнице реализована је по стопи од 2,69%, што је за преко 40% (или 1,88 процентних поена) ниже него на почетку године, када је ова обвезница емитована по стопи од 4,57%. О успешној економској трансформацији Србије говори и податак да је пре шест година хартија од вредности исте рочности издавана по високих 12,99%.

„Данас смо још једном доказали да је Србија пожељна инвестициона дестинација и потпуно економски препорођена земља. То потврђују они чије је мишљење најрелевантније – они који у нашу земљу улажу свој новац, и то дугорочно. Стварањем и очувањем амбијента стабилности и сигурности отворили смо врата за озбиљне дугорочне инвеститоре, а трошкове финансирања државе, привреде и грађана смањили на најниже нивое до сада. Тиме смо омогућили одрживи привредни раст и напредовање свих делова наше економије у корист грађана Србије”, нагласила је гувернер Јоргованка Табаковић.

Делегација Народне банке Србије и Министарства финансија данас је успешно завршила разговоре с међународним инвеститорима и финансијским институцијама, пошто је Србија, по други пут ове године, на Лондонској берзи успела да замени део скупог доларског дуга знатно јефтинијим финансирањем у еврима. Постигнута каматна стопа од 1,25% најнижа је коју је Србија до сада остварила на међународном финансијском тржишту и за скоро четвртину је нижа од каматне стопе од 1,619% коју смо постигли у јуну. Средства прикупљена данашњом трансакцијом биће употребљена искључиво за превремену отплату дела скупих доларских обвезница, емитованих 2013. године по купонској стопи од 4,875%.

„Ово је још једна потврда да је Србија, иако формално на корак од рејтинга инвестиционог ранга, земља која га de facto већ поседује, а користи од тога имају сви грађани. Данас, када убирамо плодове рада председника, Народне банке Србије и Владе Републике Србије, најбоље видимо колико је било важно постићи и очувати стабилност у сваком погледу. Монетарна, фискална и финансијска стабилност, чији је предуслов била политичка стабилност у Србији, отвориле су простор за успешно спровођење структурних реформи у бројним областима. Спроведене мере су почетком 2015. године покренуле инвестициони циклус, који до данас траје, а српска економија постављена је на стабилну путању привредног раста”, истакла је гувернер Јоргованка Табаковић.

Представници Народне банке Србије и Министарства финансија указали су страним инвеститорима на одрживост привредног раста Србије, који ће ове године износити најмање 3,5%, упркос успоравању екстерне тражње. Истакнуто је да се у средњем року очекује раст од 4%, вођен повећањем учешћа фиксних инвестиција и наставком двоцифреног раста извоза.

Све наведено определило је бројне инвеститоре из целог света да у великој мери буду заинтересовани за улагање у обвезнице наше земље. Слично као и током претходне емисије, тражња за српским хартијама од вредности вишеструко је надмашила емитованих 550 милиона евра, при чему је у тражњу изразило преко 150 инвеститора.

На то да је Србија повољна инвестициона дестинација, указује и чињеница да је EMBI премија ризика током септембра и октобра достизала нивое од око 0,5 процентних поена, што је десет пута ниже од премије ризика од преко 5 процентних поена од пре шест година. „Овим смо показали да смо створили амбијент који је далеко повољнији за све грађане и фирме у Србији. Данас свака фирма вреди десет пута више, а сваком нашем грађанину финансијска средства су доступнија. Тиме покрећемо привреду и производњу и стављамо Србију на одрживу трасу развоја”, изјавила је гувернер Јоргованка Табаковић.

Кабинет гувернера