latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

12.02.2020.

Обавештење о полагању стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању

Полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању у ванредном испитном року 2020. године биће одржано од 17. до 20. марта 2020. године у просторијама Народне банке Србије, Немањина 17, Београд.

Рок за пријављивање кандидата је 28. фебруар 2020. године. Пријаве са комплетном документацијом подносе се Народној банци Србије, Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања, Одељење за правна питања - Група за спровођење стручних испита за стицање звања у делатности осигурања и добровољних пензијских фондова, Немањина 17, Београд.

Информације о поновном полагању стручног испита:

Лица која нису положила стручни испит у претходном испитном року за овлашћеног посредника и овлашћеног заступника могу се пријавити за полагање у ванредном испитном року.

Списак кандидата са сатницом полагања ће бити објављен на интернет страници Народне банке Србије 10. марта 2020. године.

Литература:  Приручник за обуку за полагање стручног испита за стицање звања овлашћеног посредника и овлашћеног заступника у осигурању

За све додатне информације можете се обратити Сектору за надзор над обављањем делатности осигурања, Одељење за правна питања - Групи за спровођење стручних испита за стицање звања у делатности осигурања и добровољних пензијских фондова на телефон: 011/333-8211, 333-8528 и 333-8212.

Сектор за надзор над обављањем делатности осигурања