latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

22.05.2020.

У првом тромесечју 2020. године настављен раст безготовинских плаћања

У првом тромесечју 2020. године настављен је тренд раста броја корисника електронског и мобилног банкарства. Тако је на крају првог тромесечја 2019. године 2.525.779 корисника (физичких и правних лица) с пружаоцем платних услуга имало уговорену услугу електронског банкарства, а на крају првог тромесечја 2020. године – 2.792.810 корисника, што представља повећање од 10,57%. Раст броја корисника који су уговорили услугу мобилног плаћања још је значајнији, будући да је на крају првог тромесечја 2019. године 1.494.274 корисника с пружаоцем платних услуга имало уговорену услугу мобилног плаћања, а на крају првог тромесечја 2020. године – 1.764.819 корисника, што представља повећање од 18,11%. Ако се посматрају само физичка лица, број физичких лица који су с пружаоцем платних услуга имали уговорену услугу електронског банкарства на крају првог тромесечја 2020. повећан је за 10,83% у односу на крај истог тромесечја претходне године (са 2.277.562 физичка лица на крају првог тромесечја 2019. на 2.524.244 на крају првог тромесечја 2020), док је тај раст код корисника – правних лица и предузетника износио 8,2% (са 248.217 правних лица и предузетника на крају првог тромесечја 2019. на 268.566 правних лица и предузетника на крају првог тромесечја 2020). Раст броја корисника – физичких лица који су с пружаоцем платних услуга имали уговорену услугу мобилног плаћања још је значајнији и износи 17,7% (са 1.466.109 физичких лица на крају првог тромесечја 2019. на 1.725.588 физичких лица на крају првог тромесечја 2020), док је тај раст за исти период за кориснике – правна лица и предузетнике износио 39,29% (са 28.165 правних лица и предузетника на крају првог тромесечја 2019. на 39.231 правно лице и предузетника на крају првог тромесечја 2020).

У првом тромесечју 2020, у односу на исти период претходне године, број извршених трансакција употребом мобилног банкарства повећан је за 25,62% (са 5.490.713 трансакција у првом тромесечју 2019. на 6.897.475 трансакција у првом тромесечју 2020), док је број извршених трансакција употребом електронског банкарства повећан за 0,5% (са 31.705.653 трансакције у првом тромесечју 2019. на 31.863.107 трансакција у првом тромесечју 2020). Ако се посматрају само трансакције које су иницирала физичка лица, број извршених трансакција употребом мобилног банкарства у истом периоду порастао је за 24,45% (са 4.919.226 трансакција у првом тромесечју 2019. на 6.121.969 трансакција у првом тромесечју 2020), док је број трансакција које су физичка лица извршила употребом електронског банкарства опао за 1,66% (са 5.464.194 трансакције у првом тромесечју 2019. на 5.373.715 трансакција у првом тромесечју 2020). Код трансакција које су иницирали правна лица и предузетници употребом мобилног банкарства број трансакција је порастао за 35,7% (са 571.487 трансакција у првом тромесечју 2019. на 775.506 трансакција у првом тромесечју 2020), односно за 0,94% када се посматра број трансакција које су правна лица и предузетници извршили употребом електронског банкарства (са 26.241.459 трансакција у првом тромесечју 2019. на 26.489.392 трансакције у првом тромесечју 2020).

На крају првог тромесечја 2020, пружаоци платних услуга прихватали су платне картице на 93.333 POS терминала, што је 7,05% више него на крају првог тромесечја 2019, док је број виртуелних продајних места у истом периоду повећан за 36,60% (са 899 виртуелних продајних места на крају првог тромесечја 2019. на 1.228 виртуелних продајних места на крају првог тромесечја 2020), а број банкомата за 2,87%.

Број издатих платних картица на крају првог тромесечја 2020. износио је 8.767.047, што је за 8,94% више него на крају првог тромесечја 2019.

О све већој употреби безготовинских плаћања говори и све већи број трансакција који је извршен платним картицама, како на POS терминалима, тако и на интернету. Тако је на прихватној мрежи у Републици Србији у првом тромесечју 2020. извршено 66.957.895 трансакција на POS терминалима код трговаца у Републици Србији употребом картица које је издао пружалац платних услуга из Републике Србије, што је за 20,23% више него у првом тромесечју 2019. Када се посматрају трансакције на POS терминалима код трговаца у Републици Србији употребом картица које није издао пружалац платних услуга из Републике Србије, у првом тромесечју 2020. извршене су 3.837.584 трансакције, што је за 0,08% више него у првом тромесечју 2019. године (инострани туристи).

Повећање броја трансакција још је значајније када се посматрају подаци о платним трансакцијама картицама и е-новцем којима је извршена интернет куповина робе и услуга. Тако су у првом тромесечју 2020. извршене 3.983.792 трансакције куповине робе и услуга картицама и е-новцем на интернету у свим валутама, што је 48,13% више него у првом тромесечју 2019. Када се посматрају трансакције платним картицама и е-новцем за куповину робе и услуга на интернету у динарима (на сајтовима домаћих трговаца), повећање је још значајније. У првом тромесечју 2020. остварено је 2.543.599 трансакција у динарима, што је за 82,19% више него у првом тромесечју 2019. Вредност тих трансакција у првом тромесечју 2020. износила је 5,6 милијарди динара, што је за 48,59% више него у првом тромесечју 2019. Број трансакција платним картицама и е-новцем када је продаја на интернет страницама извршена у еврима износио је 816.393 у првом тромесечју 2020, што је за 12,02% више него у првом тромесечју 2019. године. Вредност ових трансакција у првом тромесечју 2020. износила је 31,7 милиона евра, што је за 14,75% више него у првом тромесечју 2019. Број трансакција платним картицама и е-новцем када је продаја на интернет страницама извршена у америчким доларима износио је 587.607 у првом тромесечју 2020, што је за 10,73% више него у првом тромесечју 2019, док је вредност ових трансакција у првом тромесечју 2020. износила 13,7 милиона америчких долара, што је за 10,58% више него у првом тромесечју 2019.

Детаљне податке у вези с пружањем платних услуга и издавањем електронског новца за прво тромесечје 2020. године можете пронаћи овде.

Кабинет гувернера