latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

02.07.2020.

Рад RTGS система, клиринг система и система међубанкарског и међународног клиринга плаћања у девизама за јун

У RTGS систему и клиринг систему Народне банке Србије у јуну, за 22 радна дана, реализовано је укупно 20,8 милиона плаћања. Од укупног броја плаћања, 3,7 милиона, или 18,1%, чине налози за плаћање у клирингу, а 17,0 милиона, или 81,9%, налози за плаћање у RTGS систему. Просечан дневни број плаћања био је 943.440, од чега је 773.100 просечан број плаћања у RTGS систему, а 170.340 просечан број плаћања у клирингу.

Вредност промета у RTGS систему износила је 12.911,8 милијарди динара, а вредност промета у клирингу 40,7 милијарди динара, или 0,3% укупне вредности.

Просечна дневна вредност промета у RTGS систему износила је 586,9 милијарди динара, а просек вредности промета у клирингу 1,9 милијарди динара.

Током 12.210 минута продукције RTGS система и клиринг система није било застоја, те је расположивост система била 100%.

У систему међубанкарског и међународног клиринга у девизама, који има 20 учесника, реализовано је укупно 3.199 плаћањa, у вредности од 44.294.621,89 евра. Наведени систем је радио без застоја, па је расположивост износила 100%.

Кабинет гувернера