latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

31.07.2020.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Републичког завода за статистику, индустријска производња је у јуну надмашила очекивања и забележила међугодишњи раст од 2,6%, вођен растом прерађивачке индустрије од 4,1% мг. Сектор рударства је практично стагнирао (-0,2% мг.), док је у сектору енергетике забележен пад (-4,5% мг.).

На месечном нивоу, индустријска производња је остварила раст од 6,9% десезонирано, чиме је заједно са растом забележеним у мају, у највећој мери надокнађено смањење производње из марта и априла због пандемије корона вируса. Раст укупне индустрије вођен је прерађивачком индустријом, која је остварила месечни раст од 6,2% десезонирано. У оквиру прерађивачке индустрије 20 од 24 области је забележило месечни раст, међу којима су оне које у великој мери зависе од опоравка екстерне тражње.

Након опоравка у мају, промет у трговини на мало наставио је са динамиком каква је била пре пандемије корона вируса и у јуну је забележио реални раст од 11,5% међугодишње, док је у периоду јануар – јун 2020. остварен реални раст промета у трговини од 4,2% међугодишње.

У јуну се бележи и делимичан опоравак промета у туризму. Укупан број долазака туриста нижи је за 52,5% мг, а број њихових ноћења за 43,3% мг. Ово је у највећој мери резултат опоравка домаћег туризма, с обзиром на то да је број долазака домаћих туриста у јуну нижи 16,3% мг, а њихових ноћења 17,2% мг.

Када је реч о спољнотрговинским кретањима, подаци Републичког завода за статистику указују на постепени опоравак робног извоза и увоза. Међугодишње смањење робног извоза је у јуну износило 6,8%, док је увоз истовремено смањен за 5,2%, што је у складу са постепеним опоравком екстерне тражње и обнављањем међународних производних ланаца.

На месечном нивоу, робни извоз бележи раст од 9,8% десезонирано, вођен растом извоза прерађивачке индустрије од 11,2% десезонирано. Месечни опоравак је забележен и код робног увоза, при чему је његов месечни раст износио 9,9% десезонирано, вођен растом увоза опреме и репроматеријала за потребе индустрије.

Кабинет гувернера