latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

31.08.2020.

Кретање економске и спољнотрговинске активности

Према подацима Анкете о радној снази коју спроводи Републички завод за статистику, стопа незапослености у Србији у другом тромесечју ове године износила је 7,3%, што је њен најнижи ниво од када се прати по тренутној методологији, док је стопа запослености у истом периоду износила 48,2%. Објављени резултати Анкете за Т2 2020. додатно потврђују да су у периоду најјачег удара кризе настављена повољна кретања на тржишту рада, на која су указивали подаци о формалној запослености.

Посматрано у односу на јул претходне године, индустријска производња је виша за 0,4% и други узастопни месец бележи међугодишњи раст, што је јако добар резултат у условима пандемије и оштрог успоравања глобалне економије. Међугодишњи раст индустрије у јулу био је вођен већом производњом у рударству (+1,7% међугодишње) и снабдевању електричном енергијом, гасом и паром (+6,3% међугодишње), док је производња у прерађивачкој индустрији била тек незнатно нижа него у јулу претходне године (–0,8% међугодишње).

Индустријска производња у јулу повећана је у односу на јун за 3,6% десезонирано, као резултат веће производње у прерађивачкој индустрији од 5,5% десезонирано. У оквиру прерађивачке индустрије раст је забележен у 17 од 24 гране, при чему је највећи допринос потекао од веће производње моторних возила, производа од гуме и пластике и електричне опреме.

Према подацима Републичког завода за статистику, реални међугодишњи пад бруто домаћег производа у другом тромесечју 2020. износио је 6,4%, што је боље од прелиминарне процене, према којој је пад износио 6,5%.

Промет робе у трговини на мало у јулу је повећан за 4,7% међугодишње, што указује на потпуни опоравак ове привредне гране. Када је реч о туризму, укупан број ноћења туриста у јулу био је нижи за 35,9% у односу на јул претходне године, при чему се домаћи туризам готово потпуно опоравио. Забележено је свега 3,2% мање ноћења домаћих туриста у односу на јул претходне године.

Извоз робе изражен у еврима у јулу је био нижи за 4,3% него у јулу претходне године, док је увоз робе смањен за 8,8% међугодишње.

Кабинет гувернера