latinica | english инфо сервис | садржај | речник | контакти | помоћ 

27.05.2009.

Резултати анкете банака о кретању каматних стопа на кредите становништву

Полазећи од опредељења да редовно прати кретање каматних стопа на кредите становништву Народна банка је, почев од  октобра 2008. до априла 2009, спровела три анкете у којима је тражила од банака да је обавесте да ли ће на кредите у коришћењу и отплати повећавати своју маржу. Од укупно 35 банака, 20 банака се изјаснило да не планира повећање маржи, а 15 банака је известило Народну банку Србије да ће размотрити одлуку о повећању и да она зависи од кретања на међународном тржишту новца.

Позивајући се на уговоре који им то омогућавају, поједине банке су повећале маржу на кредите у коришћењу и отплати. Према извештајима самих банака, у поменутом периоду следеће банке су повећале марже код кредита у коришћењу и отплати, и то за 0,75% - 2,5%:

1. АLPHA BANK SRBIJA AD BEOGRAD
2. ERSTE BANK AD NOVI SAD
3. EUROBANK EFG ŠTEDIONICA AD BEOGRAD
4. PIRAEUS BANK AD BEOGRAD
5. PROCREDIT BANK AD BEOGRAD
6. RAIFFEISENBANK AD BEOGRAD
7. HYPO ALPE ADRIA BANK AD BEOGRAD
8. УНИВЕРЗАЛ БАНКА АД БЕОГРАД

Након спроведених анкета Народна банка Србије је примила више притужби  да су неке банке - које су иначе обавестиле Народну банку да нису, као и да не намеравају да повећају своје марже - у међувремену обавестиле своје клијенте да ће то учинити. Народна банка ће стога овакве анкете банака вршити најмање једном у шест месеци и о резултатима ће обавештавати јавност, како би грађани имали увид у то у којој мери се банке, управо у време финансијске кризе која јесте довела  до  значајних промена у цени новца и капитала, придржавају и добрих пословних обичаја.

Народна банка Србије поново апелује на грађане да се за услове под којима се кредити нуде распитају код више банака, и накнадно, када сагледају све трошкове, донесу одлуку са којом банком ће ући у уговорни однос.

Кабинет гувернера