Narodna banka Srbije
 

Kontakti prema organizacionoj strukturi

 

KABINET GUVERNERA Telefon: 011/3027-194, 3027-343
GUVERNER Faks: 011/3027-394
Jorgovanka Tabaković Imejl: kabinetguvernera@nbs.rs

SAVET GUVERNERA Telefon: 011/3028-704
   Faks: 011/3027-394
  Imejl: savetnbs@nbs.rs

VICEGUVERNER Telefon: 011/3338-589
Željko Jović Imejl: supervizija@nbs.rs

VICEGUVERNER Telefon: 011/3027-292 
Ana Ivković Faks: 011/3283-661 
  Imejl: saradnja.ifo@nbs.rs

VICEGUVERNER Telefon: 011/3338-050 
Dragana Stanić Faks: 011/3338-088
  Imejl: platni.sistem@nbs.rs 

GENERALNI SEKRETAR Telefon: 011/3027-296, 3027-346
Nataša Tanjević Faks: 011/3028-792
  Imejl: gen.sek@nbs.rs

SEKTOR ZA MONETARNE I DEVIZNE OPERACIJE
Generalni direktor Telefon: 011/3338-096
Nikola Dragašević Faks: 011/3338-208
  Imejl: monetarne.operacije@nbs.rs
    devizne.operacije@nbs.rs

SEKTOR ZA DEVIZNE POSLOVE I KREDITNE ODNOSE SA INOSTRANSTVOM
Generalni direktor Telefon: 011/3337-911
Stefan Kovačević Faks: 011/3338-760
  Imejl: devizno.kreditni@nbs.rs

SEKTOR ZA FINANSIJSKU STABILNOST
Generalni direktor Telefon: 011/3027-146
Darko Kovačević  Imejl: finansijska.stabilnost@nbs.rs

SEKTOR ZA EKONOMSKA ISTRAŽIVANjA I STATISTIKU
Generalni direktor Telefon: 011/3027-247
Savo Jakovljević Faks: 011/3027-359
  Imejl: istrazivanje@nbs.rs

CENTAR ZA SARADNjU SA DOMAĆIM I MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA I FINANSIJSKIM ORGANIZACIJAMA
Direktor Telefon: 011/3027-365
  Faks: 011/3338-364
  Imejl: international@nbs.rs

CENTAR ZA RESTRUKTURIRANjE BANAKA
Direktor Telefon: 011/333-8744, 333-8670
Ana Trifunović Repac Faks: 011/333-8751
  Imejl: restrukturiranje@nbs.rs 

SEKTOR ZA POSLOVE S GOTOVINOM
Generalni direktor Telefon: 011/3337-632
Miroslav Đukanović Faks: 011/3337-730
  Imejl: trezor@nbs.rs

SEKTOR ZA PLATNI SISTEM
Generalni direktor Telefon: 011/3338-051, 3338-050
  Faks: 011/3338-088
  Imejl: platni.sistem@nbs.rs

SEKTOR ZA PRINUDNU NAPLATU
Generalni direktor Telefon: 011/3338-365, 3338-366
Ranko Aleksić Faks: 011/3338-388
  Imejl: prinudna.naplata@nbs.rs

INTERNA REVIZIJA
Generalni direktor Telefon: 011/3027-265
Jasmina Pečenica Faks: 011/3282-539
  Imejl: interna.revizija@nbs.rs

DIREKCIJA ZA ZAKONODAVNO-PRAVNE POSLOVE
Generalni direktor Telefon: 011/3027-224
Dejan Dević Faks: 011/3027-356
  Imejl: dzpp@nbs.rs

DIREKCIJA ZA RAČUNOVODSTVO I FINANSIJE
Generalni direktor  Telefon: 011/3337-760, 3337-761
Dragana Milović Faks: 011/3337-848
  Imejl: drf@nbs.rs

DIREKCIJA ZA INFORMACIONO-KOMUNIKACIONE TEHNOLOGIJE
Generalni direktor Telefon: 011/3337-510
Dejan Kovačević Faks: 011/3337-628
011/3637-628
  Imejl: ict@nbs.rs

DIREKCIJA ZA LjUDSKE RESURSE I ORGANIZACIONA PITANjA
Generalni direktor Telefon: 011/3027-143
Bojana Milošević Faks: 011/3027-232
  Imejl: ljudski.resursi@nbs.rs

DIREKCIJA ZA OPŠTE POSLOVE
Generalni direktor Telefon: 011/3027-187
Dragana Mićković Faks: 011/3283-841
  Imejl: opsti.poslovi@nbs.rs

DIREKCIJA ZA NABAVKE
Generalni direktor Telefon: 011/3338-087
Jelena Ećimović Vučinić Faks: 011/3337-867
  Imejl: nabavke@nbs.rs

CENTAR ZA KONTROLING
Direktor    
  Imejl: kontroling@nbs.rs 

CENTAR ZA IZVEŠTAVANjE I ANALIZU
Direktor    
  Imejl: izvestavanje.analiza@nbs.rs 

SEKTOR ZA KONTROLU POSLOVANjA BANAKA
Generalni direktor Telefon: 011/3338-457
Darko Stamenković Imejl: kontrola.banaka@nbs.rs

SEKTOR ZA NADZOR NAD OBAVLjANjEM DELATNOSTI OSIGURANjA
Generalni direktor  Telefon: 011/3338-213
Đorđe Anđelić  Faks: 011/3338-250
  Imejl: osiguranje@nbs.rs

CENTAR ZA SUPERVIZIJU INFORMACIONIH SISTEMA
Direktor  Telefon: 011/3338-780
Radmila Ristić  Imejl: supervizija.is@nbs.rs

SEKTOR ZA ZAŠTITU KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA
Generalni direktor Telefon: 011/3338-251
Bojan Terzić Imejl: zastita.korisnika@nbs.rs

CENTAR ZA POSEBNU KONTROLU - AML
Direktor Telefon: 011/3337-951 
Marko Marinković Imejl: centar.aml@nbs.rs 

FILIJALE

NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U BEOGRADU
Ustanička 130 Telefon: 011/3337-815, 3337-810
Direktor Faks: 011/3338-588
Vera Pantović Imejl: filijala.beograd@nbs.rs

NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U NOVOM SADU
Vase Stajića 22 Telefon: 021/525-442, 021/4880-622
Direktor Faks: 021/4880-908
Marko Purić Imejl: filijala.ns@nbs.rs

Savetnik guvernera za regionalni nadzor u filijalama u Kragujevcu, Nišu i Užicu
Nikola Dašić Telefon: 011/3338-389
  Faks: 011/3338-388
  Imejl: nikola.dasic@nbs.rs

NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U NIŠU
Milojka Lešjanina 19 Telefon: 018/506-512, 506-510
Direktor Faks: 018/506-544
Marija Klarić  Imejl: filijala.nis@nbs.rs

NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U KRAGUJEVCU
Branka Radičevića 16a Telefon: 034/506-407, 034/506-405
Direktor Faks: 034/506-437
Vladan Vulović Imejl: filijala.kragujevac@nbs.rs

NARODNA BANKA SRBIJE - FILIJALA U UŽICU
Trg partizana 8 Telefon: 031/592-311
Direktor Faks: 031/592-350
Vlado Maksimović Imejl: filijala.uzice@nbs.rs

NARODNA BANKA SRBIJE - ZAVOD ZA IZRADU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA
Pionirska 2, 11030 Beograd Telefon: 011/3692-056
Generalni direktor Faks: 011/3691-265
Nenad Rašković Imejl: zin@nbs.rs