Narodna banka Srbije
 

Saradnja Narodne banke Srbije i Ekonomskog fakulteta u Beogradu na organizaciji istraživačkih seminara

Guverner Narodne banke Srbije dr Jorgovanka Tabaković i dekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu prof. dr Branislav Boričić potpisali su danas memorandum o saradnji dveju institucija na zajedničkoj organizaciji i realizaciji međunarodnih istraživačkih seminara pod nazivom Beogradski istraživački seminar iz ekonomije i finansija.

Seminari će biti organizovani u skladu s tradicijom istraživačkih seminara koje je Narodna banka Srbije do sada uspešno organizovala, a za temu će imati funkcije i nadležnosti Narodne banke Srbije u oblastima monetarne ekonomije, finansijske stabilnosti i nadzora nad finansijskim institucijama.

Cilj seminara jeste da se organizovanjem predavanja odnosno predstavljanjem radova međunarodno uglednih autora, uz neposrednu razmenu mišljenja sa učesnicima na seminaru, podigne nivo naučnoistraživačkog rada i razvije kvalitetnija i kreativnija akademska diskusija u Srbiji.

Guverner Jorgovanka Tabaković istakla je da Narodna banka Srbije već šestu godinu zaredom uspešno ostvaruje svoje osnovne ciljeve – obezbeđivanje niske i stabilne inflacije i stabilnog finansijskog sistema, a da pritom nijednog momenta ne zaboravlja da unapređenje ekonomije znanja predstavlja jedan od važnih stubova ekonomskog razvoja zemlje. „Znanju zamene nema. Mi nismo bili pasivni, već smo, kao i na svim drugim poljima, podržavali razvoj ekonomskih istraživanja i ekonomske nauke u Srbiji i organizovanjem istraživačkih seminara u proteklom periodu. Partnerstvo u organizaciji seminara sa Ekonomskim fakultetom u Beogradu biće još jedan korak napred – dodatni doprinos razvoju ekonomske misli u Srbiji i ostvarenju naših zajedničkih ciljeva. Naša saradnja omogućiće aktivnije uključivanje Ekonomskog fakulteta u organizaciju i realizaciju seminara, podižući njihov kvalitet na novu lestvicu”, navela je guverner Jorgovanka Tabaković.

Dekan Ekonomskog fakulteta u Beogradu Branislav Boričić istakao je da zajednička realizacija istraživačkog seminara, koji je u međunarodnim okvirima prepoznat kao veoma kvalitetan, predstavlja još jedan korak Ekonomskog fakulteta ka podizanju kvaliteta naučnoistraživačkog rada, na samom fakultetu, ali i šire. Na ovaj način, na Ekonomski fakultet uvodi se kvalitetan istraživački seminar, po ugledu na praksu koja postoji na najboljim svetskim univerzitetima. Posebno zadovoljstvo predstavlja to što se seminar realizuje u saradnji s Narodnom bankom Srbije, što je takođe dobra praksa u razvijenim državama.

Branislav Boričić je ocenio da je otpočinjanje zajedničke realizacije ovog međunarodnog seminara o različitim pitanjima iz oblasti ekonomije i finansija, u skladu sa strategijom snažne internacionalizacije Ekonomskog fakulteta u Beogradu, u okviru koje su nedavno uvedena tri nova, međunarodno prepoznatljiva smera – Poslovna informatika, Poslovna analiza i konsalting i Ekonomija i finansije. Pored toga, Ekonomski fakultet je započeo i realizaciju međunarodnog programa osnovnih studija Economics and Finance na engleskom jeziku, po programu Univerziteta u Londonu (nosilac programa je Londonska škola ekonomije i političkih nauka), koji će studentima obezbediti dve diplome – diplomu Londonskog i diplomu Beogradskog univerziteta.

Praksu održavanja istraživačkih seminara Narodna banka Srbije neguje od 2010. godine i na njima učestvuju vodeći svetski stručnjaci s različitih univerziteta i drugih centralnih banaka. Istraživački seminari su u potpunosti organizovani po ugledu na vodeće centralne banke i akademske institucije.

Seminari će biti otvoreni za sve zaposlene u Narodnoj banci Srbije i na Ekonomskom fakultetu, kao i za sve pojedince iz drugih institucija i visokoškolskih ustanova koji se blagovremeno prijave, a održavaće se u prostorijama ovih dveju institucija. Sve informacije o seminarima dostupne su na internet stranicama Narodne banke Srbije i Ekonomskog fakulteta.