ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 

Rast štednje stanovništva - pokazatelj poverenja građana, dinarska štednja i dalje isplativija od devizne

I tokom 2019. godine dinarska i devizna štednja konstantno su rasle iz meseca u mesec i krajem godine dostigle su najviše nivoe, što govori o poverenju građana u domaći bankarski sistem.

Da stanovništvo ima sve veće poverenje u domaću valutu, odnosno monetarnu politiku Narodne banke Srbije, svedoči i to da dinarska štednja nastavlja ubrzano da raste – krajem 2019. godine iznosila je 79,5 mlrd dinara, odnosno za 30% (za 18,4 mlrd dinara) je bila viša nego na kraju 2018. i više nego četiri puta veća u poređenju s krajem 2012. Dinarska štednja u 2019. godini ostvarila je najveći godišnji rast od kako se prate podaci.

I devizna štednja stanovništva nastavlja da raste, tako da je nakon povećanja od 0,6 mlrd evra u 2018. godini, tokom 2019. godine povećana za 0,8 mlrd evra, dostižući na kraju godine rekordan iznos od 10,8 mlrd evra.

Još je značajniji podatak da se kontinuirani rast dinarske i devizne štednje ostvaruje u uslovima smanjenja kamatnih stopa na oročenu štednju stanovništva. To dodatno potvrđuje da je poverenje građana u bankarski sistem Srbije na visokom nivou.

 

Stalni rast štednje tokom poslednjih sedam godina obezbeđen je zahvaljujući povoljnom makroekonomskom ambijentu, postignutoj stabilnosti cena i relativnoj stabilnosti kursa dinara prema evru. Od kraja 2012. godine do oktobra 2013. godine međugodišnja inflacija smanjena je sa 12,2% na 2,2% i od tada se kreće na niskom i stabilnom nivou – u proseku ispod 2,0% (preciznije, 1,9%). Relativna stabilnost dinara prema evru postala je „nova normalnost”. Devizni kurs je krajem 2019. godine bio na sličnom nivou kao početkom avgusta 2012. godine, a devizne rezerve su krajem godine iznosile 13,4 mlrd evra, što je njihov najviši nivo krajem godine od kada se one mere (2000. godina). Sprovođenje Strategije za rešavanje pitanja problematičnih kredita od 2015. godine rezultiralo je smanjenjem učešća problematičnih kredita u ukupnim kreditima na nivo od 4,1%, čime su banke oslobođene još jednog od nasleđenih tereta prošlih vremena i otvoren je prostor za zdrav kreditni rast, koji treba da doprinese održivom rastu srpske privrede.

Narodna banka Srbije, zajedno s Vladom Republike Srbije, zalaže se za dalji rast dinarske štednje, kao važne komponente rasta baziranog na zdravim finansijskim osnovama. Zbog toga Narodna banka Srbije nastavlja da promoviše i podržava štednju u domaćoj valuti, kao i da ukazuje na njenu veću isplativost od devizne štednje putem redovnih (polugodišnjih) analiza.

Najnovija analiza (Analiza isplativosti dinarske i devizne štednje - januar 2020) je još jednom potvrdila da je štednja u domaćoj valuti isplativija od štednje u devizama – i u kratkom i u dugom roku, što je rezultat:

  • stabilnosti – monetarne (niska inflacija i inflaciona očekivanja i relativna stabilnost deviznog kursa) i finansijske,
  • povoljnijeg poreskog tretmana dinarske štednje – kamata na dinarsku štednju se ne oporezuje, dok se kamata na deviznu štednju oporezuje po stopi od 15%, kao i
  • relativno viših kamatnih stopa na dinarsku štednju nego na štednju u evrima.

Analiza isplativosti štednje oročene na godinu dana i zanavljane u periodu od sedam godina pokazala je da bi štediša koji je štedeo u dinarima na ulog od 100.000 dinara u decembru 2019. godine dobio preko 30.000 dinara (oko 260 evra) više od štediše koji je u istom periodu na deviznu štednju u evrima položio protivvrednost navedenog iznosa od 100.000 dinara (Tabela 1).

 

Štediša koji je u poslednjoj godini dana štedeo u dinarima na ulog od 100.000 dinara dobio je oko 3.000 dinara (ili oko 25 evra) više od štediše koji je u istom periodu na deviznu štednju u evrima položio protivvrednost navedenog iznosa od 100.000 dinara (Tabela 2).

 

 

Dinarska štednja isplativija je od devizne ne samo za godišnje oročavanje već i za štednju oročenu na kraće i na duže rokove. Tokom prethodnih sedam godina, u slučaju oročavanja depozita na tri meseca, dinarska štednja je bila isplativija od štednje u evrima u oko 85% posmatranih tromesečnih potperioda, dok je kod oročavanja depozita na dve godine, dinarska štednja bila isplativija od štednje u evrima u svim posmatranim dvogodišnjim potperiodima oročenja.

Ukazivanje na veću isplativost dinarske u odnosu na deviznu štednju, deo je strategije dinarizacije finansijskog sistema Srbije, koja je jedan od prioriteta Vlade Republike Srbije i Narodne banke Srbije. Kao preduslov za održiv privredni rast baziran na domaćim izvorima, veći stepen dinarizacije finansijskog sistema pojačava otpornost na rizik od promene deviznog kursa, a monetarnu i fiskalnu politiku čini efikasnijom.

Kao i do sada, Narodna banka Srbije, u saradnji s Vladom Republike Srbije, i u narednom periodu nastaviće da svojim merama, aktivnostima i komunikacijom s javnošću doprinosi procesu dinarizacije, stavljajući poseban akcenat na isplativost štednje u domaćoj valuti.