Narodna banka Srbije
 

Odluke i obaveštenja

 

Javna nabavka (JN) Dokumenti Datum objavljivanja
JN 333/2019 - Servisne usluge I rezervni delovi za potrebe održavanja opreme DATACARD
PP 333/2019 - Servicing and spare parts for the maintenance of DataCard equipment
Odluka o dodeli ugovora
Decision on Contract Award
19. 04. 2019.
JN 182/2019 - Polikarbonatna folija Odluka o dodeli ugovora 19. 04. 2019.
JN 128/2019 - Repromaterijal za pasoše
PP 128/2019 - Production materials for passports
Odluka o dodeli ugovora
Decision on Contract Award
18. 04. 2019.
JN 478/2017 - Radovi na tekućem održavanju objekata Narodne banke Srbije Odluka o dodeli ugovora 18. 04. 2019.
JN 105/2018 - Obavezna službena uniforma, Partija 5 Obaveštenje o obustavi postupka 17. 04. 2019.
JN 9/1/2018 - Ambalaža za vakuumsko pakovanje novčanica Obaveštenje o zaključenom ugovoru 16. 04. 2019.
JN 258/2019 - Usluge novinske agencije Tanjug Odluka o dodeli ugovora 16. 04. 2019.
JN 462/2018 - Usluge održavanja uređaja ESKO Obaveštenje o zaključenom ugovoru 15. 04. 2019.
JN 427/2017 - Sanacija i restauracija dvorišne fasade objekta NBS u Kralja Petra 12 Odluka o obustavi postupka 15. 04. 2019.
JN 445/1/2018 – Periodično održavanje objekta filijale u Kagujevcu Odluka o dodeli ugovora 12. 04. 2019.
JN 154/2019 – Remont mašine za numeraciju Super Numerota II Odluka o dodeli ugovora 12. 04. 2019.
JN 46/47/2018 - Potrošni tehnički materijal, Narudžbenica 2, Partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 11. 04. 2019.
JN 125/2019 - Kontrolne markice za obeležavanje spoljnjeg pakovanja leka i veterinarskog leka Odluka o dodeli ugovora 09. 04. 2019.
JN 126/2019 - Kontrolne markice za obeležavanje kafe Odluka o dodeli ugovora 09. 04. 2019.
JN 364/3/2018 - Periodično održavanje posebnih delova objekata u Filijali u Nišu Obaveštenje o zaključenom ugovoru 09. 04. 2019.
JN 464/2018 - Rezervna posuda za filtriranje i dekantovanje elektrolita za potrebe Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca - Topčider Obaveštenje o zaključenom ugovoru 08. 04. 2019.
JN 127/2019 - UV boja i sredstvo za čišćenje za Domino K-600i Odluka o dodeli ugovora 05. 04. 2019.
JN 105/2018 - Obavezna službena uniforma Odluka 04. 04. 2019.
JN 181/2018 - Rezervni delovi i servisne usluge za potrebe održavanja mašina KBA Obaveštenje o zaključenom ugovoru 04. 04. 2019.
JN 132/2018 - Obojeni metali i čelik Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Narudžbenica 7 04. 04. 2019.
JN 147/1/2018 - Karbon robon trake Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Narudžbenica 1 03. 04. 2019.
JN 138/2018 - Trake i profili za izradu ordenja i medalja Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Narudžbenica 1 03. 04. 2019.
JN 293/2018 - Dvogodišnja nabavka usluga obezbeđenja putničkih karata i smeštaja Obaveštenje o zaključenom ugovoru 02. 04. 2019.
JN 103/2018 - Nabavka pneumatika i vulkanizerske usluge Obaveštenje o zaključenom ugovoru 02. 04. 2019.
JN 44/2018 - Isporuka i ugradnja sa održavanjem teretne platforme u Filijali u Kragujevcu Obaveštenje o obustavi postupka 02. 04. 2019.
JN 44/2018 - Isporuka i ugradnja sa održavanjem teretne platforme u Filijali u Kragujevcu Odluka o obustavi postupka 02. 04. 2019.
JN 46/47/2018 - Potorošni tehnički materijal, Partija 1 Odluka o dodeli ugovora na osnovu okvirnog sporazuma 02. 04. 2019.
JN 292/1/2018 - Povezivanje produkcionog sajta NBS na SWIFT mrežu
PP 292/1/2018 - Connecting NBS production site to SWIFT network
Odluka o obustavi postupka
Decision on cancelling the procedure
28. 03. 2019.
JN 75/2018 - Oprema za nadzor (nabavka i ugradnja) Odluka o dodeli ugovora 27. 03. 2019.
JN 340/1/2018 - Sanacija ravnog krova u Filijali u Nišu Obaveštenje o obustavi postupka 26. 03. 2019.
JN 466/2018 - Obnova podrške, servisa i tehničke podrške za postojeće "Check Point" i "Cisco" uređaje Obaveštenje o zaključenom ugovoru 22. 03. 2019.
JN 462/2018 - Usluge održavanja uređaja ESKO Odluka o dodeli ugovora 20. 03. 2019.
JN 274/2018 - Održavanje i tehnička podrška „IBM/Lenovo“ serverskih sistema i prateće opreme za potrebe Narodne banke Srbije Obaveštenje o zaključenom ugovoru 20. 03. 2019.
JN 220/2018 - Sredstva obavezne lične zaštite Obaveštenje o obustavi postupka 18. 03. 2019.
JN 310/316/2018 - Nabavka i ugradnja opreme za liftove od L1 do L12, sa obržavanjem liftova, u objektu u Beogradu, Nemanjina 17 Obaveštenje o obustavi postupka 18. 03. 2019.
JN 78/2018 - Oprema za kontrolu pristupa sa ugradnjom, za potrebe ZIN-a i FUŽ Obaveštenje o zaključenom ugovoru 18. 03. 2019.
JN 476/2017 - Zamena oštećene opreme za kancelarije Obaveštenje o zaključenom ugovoru 15. 03. 2019.
JN 238/2018 - Rezervni delovi i servisne usluge za održavanje opreme Glory Obaveštenje o zaključenom ugovoru 15. 03. 2019.
JN 464/2018 - Rezervna posuda za filtriranje i dekantovanje elektrolita za potrebe Zavoda za izradu novčanica i kovanog novca - Topčider
PP 464/2018 - Spare basin for electrolytes filtration and decantation for the Institute for Manufacturing Banknotes and Coins - Topčider
Odluka o dodeli ugovora
Decision on Contract Award
15. 03. 2019.
JN 289/2018 - Održavanje softvera za platni sistem
pp 289/2018 - Payment system software maintenance
Odluka o dodeli ugovora
Decision on Contract Award
14. 03. 2019.
JN 466/2018 - Obnova podrške, servisa i tehničke podrške za postojeće "Check Point" i "Cisco" uređaje Odluka o dodeli ugovora 14. 03. 2019.
JN 49/178/236/2/2017 - Kancelarijski materijal, Narudžbenica 5 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13. 03. 2019.
JN 478/2017 - Radovi na tekućem održavanju objekata Narodne banke Srbije Obaveštenje o zaključenom ugovoru 13. 03. 2019.
JN 364/3/2018 - Periodično održavanje posebnih delova objekata u Filijali u Nišu Odluka o dodeli ugovora 12. 03. 2019.
JN 56/1/2018 - Gorivo za DEA, Partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12. 03. 2019.
JN 340/1/2018 - Sanacija ravnog krova u Filijali u Nišu Odluka o obustavi postupka 12. 03. 2019.
JN 202/2018 - Rezervni delovi i servisne usluge za potrebe održavanja opreme UTSCH Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12. 03. 2019.
JN 458/2018 - Tekuće održavanje objekta Filijale u Kragujevcu Obaveštenje o zaključenom ugovoru 12. 03. 2019.
JN 181/2018 - Rezervni delovi i servisne usluge za potrebe održavanja mašina KBA
pp 181/2018 - Spare parts and servicing for the maintenance of KBA machines
Odluka o dodeli ugovora
Decision on Contract Award
08. 03. 2019.
JN 147/2018 - Repromaterijal za pasoške knjižice, Partija 1 Odluka o izmeni ugovora 08. 03. 2019.
JN 9/1/2018 - Ambalaža i vakumsko pakovanje novčanica Odluka o dodeli ugovora 08. 03. 2019.
JN 200/2018 - Repromaterijal za mašinu HP Indigo, Narudžbenica 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru 07. 03. 2019.
JN 103/2018 - Nabavka pneumatika i vulkanizerskih usluga Odluka o dodeli ugovora 07. 03. 2019.
JN 456/2018 - Nabavka, održavanje i servisiranje uređaja za bezprekidno napajanje električnom energijom (UPS) Obaveštenje o zaključenom ugovoru 06. 03. 2019.
JN 331/1/2018 - Usluge na tekućem održavanju elektroenergetskih instalacija objekta Filijale u Nišu, sa zamenom dizel električnog agregata (DEA) Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 05. 03. 2019.
JN 310/316/2018 - Nabavka i ugradnja opreme za liftove od L1 do L12, sa obržavanjem liftova, u objektu u Beogradu, Nemanjina 17 Odluka o obustavi postupka 05. 03. 2019.
JN 457/2018 - Sanacija vlage u arhivskom depou Filijale u Novom Sadu Obaveštenje o zaključenom ugovoru 05. 03. 2019.
JN 131/2018 - Kutije za odličja i prigodne novčanice Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu 05. 03. 2019.
JN 331/1/2018 - Usluge na tekućem održavanju elektroenergetskih instalacija objekta Filijale u Nišu, sa zamenom dizel električnog agregata (DEA) Obaveštenje o obustavi postupka 05. 03. 2019.
JN 81/2018 - Nabavka i ugradnja opreme za protivprovalnu zaštitu Obaveštenje o obustavi postupka 05. 03. 2019.
JN 220/2018 - Sredstva obavezne lične zaštite Odluka o obustavi postupka 04. 03. 2019.
JN 211/2017 - Aluminijumski blanketi za registarske tablice Obaveštenje o zaključenom ugovoru 04. 03. 2019.
JN 285/1/2018 - Obnova prava korišćenja licenci za antivirusni softver - TrendMicro Smart Protection Complete Obaveštenje o zaključenom ugovoru 01. 03. 2019.

Prethodna obaveštenja

 14. 02. 2019.