ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Propisi

Propisi iz oblasti poslova nadzora finansijskog lizinga

Propisi na osnovu Zakona o finansijskom lizingu

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o finansijskom lizingu koje se odnose na izdavanje dozvola i davanje saglasnosti Narodne banke Srbije 
„Službeni glasnik RS“, br. 85/2011 i 29/2018

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o finansijskom lizingu koje se odnose na izdavanje dozvola i davanje saglasnosti Narodne banke Srbije 
„Službeni glasnik RS“, br. 29/2018

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o finansijskom lizingu koje se odnose na izdavanje dozvola i davanje saglasnosti Narodne banke Srbije 
„Službeni glasnik RS“, br. 85/2011

Odluka o podacima koje davalac lizinga dostavlja Narodnoj banci Srbije i o načinu i rokovima dostavljanja tih podataka 
„Službeni glasik RS“, br. 87/2012, 4/2015 i 33/2015

Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad obavljanjem poslova davaoca lizinga
„Službeni glasik RS“, br. 85/2011

Odluka o minimalnim uslovima za zaključenje ugovora o finansijskom lizingu i o načinu iskazivanja lizing naknade i drugih troškova koji nastaju zaključenjem tog ugovora
„Službeni glasik RS“, br. 61/2015

Propisi na osnovu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga

Odluka o postupanju davaoca finansijskih usluga po prigovoru korisnika finansijskih usluga i postupanju Narodne banke Srbije po pritužbi tih korisnika
„Službeni glasnik RS“, br. 25/2015

Odluka o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku 
„Službeni glasnik RS“, br. 65/2011 i 62/2018

Tehničko Uputstvo za elektronsko dostavljanje Narodnoj banci Srbije podataka o prigovorima korisnika koje dostavljaju banke, davaoci finansijskog lizinga, platne institucije, institucije elektronskog novca i javni poštanski operator, kao i klijenata i korisnika usluga u delatnosti osiguranja koje banka i davaoci finansijskog lizinga dostavljaju Narodnoj banci Srbije

Uputstvo o elektronskom dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka o prigovorima korisnika (XML)

Propisi u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma

Odluka o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor
„Službeni glasnik RS“, br. 13/2018, 103/2018 i 57/2019

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor
„Službeni glasnik RS“, br. 57/2019

Odluka o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije
"Službeni glasnik RS", br. 15/2019

Propisi na osnovu Zakona o računovodstvu

Odluka o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za davaoce finansijskog lizinga 
„Službeni glasnik RS“, br. 87/2014 i 135/2014

Odluka o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za davaoce finansijskog lizinga
„Službeni glasnik RS“, br. 87/2014

Odluka o obliku i sadržaju statističkog izveštaja za davaoce finansijskog lizinga
„Službeni glasnik RS“, br. 87/2014