ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Propisi

Propisi iz oblasti poslova nadzora nad platnim institucijama i institucijama elektronskog novca

Odluka o standardima stabilnog i sigurnog poslovanja u delu pružanja platnih usluga preko zastupnika
„Službeni glasnik RS“, br. 57/2019

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije
„Službeni glasnik RS“, br. 55/2015, 82/2015, 29/2018 i 15/2019

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije
„Službeni glasnik RS“, br. 15/2019

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o platnim uslugama koje se odnose na davanje dozvola i saglasnosti Narodne banke Srbije
„Službeni glasnik RS“, br. 55/2015, 82/2015 i 29/2018

Odluka o kapitalu i adekvatnosti kapitala platnih institucija i institucija elektronskog novca 
„Službeni glasnik RS“, br. 55/2015

Odluka o sistemima upravljanja i unutrašnjih kontrola platnih institucija i institucija elektronskog novca i o zaštiti novčanih sredstava korisnika platnih usluga i imalaca elektronskog novca
„Službeni glasnik RS“, br. 55/2015 i 65/2019

Odluka o bližim uslovima i načinu vršenja nadzora nad platnim institucijama, institucijama elektronskog novca i javnim poštanskim operatorom
„Službeni glasnik RS“, br. 55/2015

Odluka o sadržini registara platnih institucija i institucija elektronskog novca, kao i o bližim uslovima i načinu vođenja tih registara
„Službeni glasnik RS“, br. 55/2015 i 15/2019

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o sadržini registara platnih institucija i institucija elektronskog novca, kao i o bližim uslovima i načinu vođenja tih registara
„Službeni glasnik RS“, br. 15/2019

Odluka o sadržini registara platnih institucija i institucija elektronskog novca, kao i o bližim uslovima i načinu vođenja tih registara
„Službeni glasnik RS“, br. 55/2015

Odluka o sprovođenju odredaba Zakona o računovodstvu koje se odnose na kontni okvir, finansijske izveštaje i statistički izveštaj za platne institucije i institucije elektronskog novca
„Službeni glasnik RS“, br. 55/2015

Odluke u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma

Odluka o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor
„Službeni glasnik RS“, br. 13/2018, 103/2018 i 57/2019

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor
„Službeni glasnik RS“, br. 57/2019

Odluka o uslovima i načinu utvrđivanja i provere identiteta fizičkog lica korišćenjem sredstava elektronske komunikacije
"Službeni glasnik RS", br. 15/2019