ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Propisi

Propisi iz oblasti zaštite korisnika

Odluka o postupku po prigovoru i pritužbi korisnika finansijskih usluga
„Službeni glasnik RS“, br. 1/2019

Odluka o postupanju davaoca finansijskih usluga po prigovoru korisnika finansijskih usluga i postupanju Narodne banke Srbije po pritužbi tih korisnika
„Službeni glasnik RS“, br. 25/2015

Uputstvo o elektronskom dostavljanju Narodnoj banci Srbije podataka banaka o pismenim prigovorima klijenata  

Uputstvo o elektronskom dostavljanju podataka o prigovoru korisnika lizinga koje davalac lizinga dostavlja Narodnoj banci Srbije 

Odluka o uslovima i načinu obračuna efektivne kamatne stope i izgledu i sadržini obrazaca koji se uručuju korisniku 
„Službeni glasnik RS“, br. 65/2011 i 62/2018

Odluka o postupku po prigovoru i pritužbi pravnog lica
„Službeni glasnik RS“, br. 1/2019

Odluka o postupanju banke po prigovoru pravnog lica i postupanju Narodne banke Srbije po pritužbi tog lica
„Službeni glasnik RS“, br. 51/2015

Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga koje pružaju društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima
„Službeni glasnik RS“, br. 55/2015

Odluka o načinu zaštite prava i interesa korisnika usluga osiguranja 
„Službeni glasnik RS“, br. 55/2015

Odluka o merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema u vezi s kreditima indeksiranim u stranoj valuti
„Službeni glasnik RS“, br. 21/2015 i 51/2015