Narodna banka Srbije
 
Monetarna politika | Sednice Izvršnog odbora

Sednice Izvršnog odbora Narodne banke Srbije i promene referentne kamatne stope

O eventualnim izmenama datuma održavanja sednica, navedenih prema Okvirnom kalendaru održavanja sednica Izvršnog odbora Narodne banke Srbije za 2019. godinu, javnost će biti pravovremeno obaveštena.

Okvirni kalendar održavanja sednica Izvršnog odbora Narodne banke Srbije za 2019. godinu


2019.
Referentna kamatna stopa
(na godišnjem nivou, u %)
Promena
(u baznim poenima)
10. januar  3,00   0
7. februar  3,00 0
7. mart  3,00  0
9. april  3,00  0
9. maj   3,00 0
6. jun  3,00 0
11. jul  2,75  -25
8. avgust  2,50 -25
12. septembar  2,50  0
10. oktobar  2,50 0
7. novembar  2,25 -25
12. decembar