ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Monetarna politika | Sednice Izvršnog odbora

Sednice Izvršnog odbora Narodne banke Srbije i promene referentne kamatne stope u 2010. godini

U 2010. godini održano je 12 sednica Monetarnog odbora i 11 sednica Izvršnog odbora (osam redovnih i tri vanredne) [...]

Od 30. juna 2010. godine, u skladu sa Zakonom o izmenama Zakona o Narodnoj banci Srbije ("Službeni glasnik RS", br. 44/2010), Izvršni odbor, kao organ Narodne banke Srbije, preuzeo je sva ovlašćenja Monetarnog odbora. 

Sednice Monetarnog odbora NBS


2010.
Referentna kamatna stopa
(na godišnjem nivou, u %)
Promena
(u baznim poenima)
12. januar 9,50 0
21. januar 9,50 0
4. februar 9,50 0
22. februar 9,50 0
5. mart 9,50 0
23. mart 9,00 -50
8. april 8,50 -50
20. april 8,50 0
11. maj 8,00 -50
19. maj 8,00 0
7. jun 8,00 0
22. jun 8,00 0

Sednice Izvršnog odbora NBS


2010.
Referentna kamatna stopa
(na godišnjem nivou, u %)
Promena
(u baznim poenima)
2. jul 8,00 0
22. jul 8,00 0
5. avgust 8,50 +50
19. avgust 8,50 0
7. septembar 9,00 +50
14. oktobar 9,50 +50
11. novembar 10,50 +100
9. decembar 11,50 +100