ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Monetarna politika | Strategija i ciljevi monetarne politike

Ciljevi monetarne politike u 2002.

Odlukom o monetarnoj politici u 2002. godini , kao osnovni ciljevi monetarne politike utvrđeni su održavanje stabilnosti deviznog kursa dinara, svođenje stope inflacije na 20% u odnosu na 31. decembar 2001. godine i porast neto deviznih rezervi.

U 2002. godini zadržaće se režim rukovođeno fluktuirajućeg deviznog kursa dinara, a Narodna banka Jugoslavije će intervencijama na deviznom tržištu održavati stabilnost tog kursa. Takođe, predviđa se porast neto deviznih rezervi kojima rukuje Narodna banka Jugoslavije za daljih 186.000.000 SAD dolara.

Radi ostvarivanja osnovnih ciljeva monetarne politike, u 2002. godini utvrđen je limit rasta neto domaće aktive Narodne banke Jugoslavije u iznosu od 5.450.000.000 dinara.

Narodna banka Jugoslavije će u 2002. godini nastaviti da razvija i jača tržišne instrumente monetarnog regulisanja. U skladu s tim, Narodna banka Jugoslavije će: jačati i unapređivati operacije na otvorenom tržištu, nastaviti sa aukcijskom prodajom sopstvenih blagajničkih zapisa, izvršiti reformu instrumenata obavezne rezerve, doneti nove odluke iz oblasti kreditne sposobnosti banaka, kamatnih stopa Narodne banke Jugoslavije i regulisanja i održavanja likvidnosti banaka, smanjiti limit obaveze banaka za izdvajanje minimalne devizne likvidnsoti i ukinuti obavezu održavanja minimalne likvidnosti na dinarske depozite.

U ovoj godini kamatne stope banaka će se i dalje smanjivati, u skladu sa smanjenjem inflacije i održavanjem stabilnosti kursa dinara.

Pored toga, sprovešće se dalja liberalizacija rada deviznog tržišta, odnosno poslovnim bankama će se omogućiti da i izvan sastanaka Međubankarskog tržišta deviza međusobno kupuju i prodaju devize po kursevima koje dogovore u rasponu od ± 2,5% zvaničnog deviznog kursa. Narodna banka Jugoslavije će obavezno intervenisati na deviznom tržištu ako kurs dostigne gornji ili donji limit tog raspona, a može intervenisati i u okviru raspona ukoliko se to pokaže potrebno.

Proces restrukturiranja banaka započet u 2001. završiće se u ovoj godini, a propisi iz oblasti nadzora i bonitetne kontrole banaka uskladiće se s međunarodnim standardima.

Narodna banka Jugoslavije će takođe u ovoj godini okončati proces transformacije Zavoda za obračun i plaćanja, a u vezi s tim doneće odgovarajuće propise i obezbediće tehničko-tehnološke uslove za prenos platnog prometa u banke.