ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Platni sistem

Platni sistem

Platni sistem, u najširem smislu, predstavlja skup sistema za transfer novčanih sredstava koji olakšavaju cirkulaciju novca. Da bi platni sistem na zadovoljavajući način obavljao svoju ulogu, potrebno je da se novčana sredstva što kraće zadržavaju u kanalima platnog prometa. Pored toga, sistem treba da bude pouzdan, što prvenstveno znači bezbedno izvršavanje transakcija i postojanje kontinuiteta raspoloživosti prema korisnicima. Izvršavanje transakcija po ekonomski prihvatljivim cenama takođe je značajna karakteristika koja doprinosi kvalitetu platnog sistema.

S obzirom na to da platni sistem utiče na brzinu ekonomskih tokova, troškove i likvidnost učesnika, kao i da predstavlja kanal za transmisiju mera monetarne politike, odnosno da njegovo neadekvatno funkcionisanje može da naruši poverenje javnosti u celokupni finansijski sistem – jasna je izrazita zainteresovanost centralne banke da obezbedi njegovo pouzdano i efikasno funkcionisanje.

U skladu sa zakonom, Narodna banka Srbije je ovlašćena da uređuje, kontroliše i unapređuje funkcionisanje platnog prometa u Republici Srbiji.


Broj prodajnih mesta na internetu za korisnike Dina kartice raste
2018-11-19 11:21:14.0 Narodna banka Srbije obaveštava građane da broj prodajnih mesta na kojima je moguće platiti...
 
Pušten u rad sistem za instant plaćanja IPS NBS
2018-10-22 10:44:06.0 Obaveštavamo javnost da je danas počeo s radom sistem za instant plaćanja čiji je operator Narodna banka Srbije – sistem IPS NBS. Reč je o najsavremenijem platnom sistemu, koji će raditi neprekidno – 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, 365 dana godišnje i omogućavati prenos novca u roku od samo nekoliko sekundi...
Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za septembar
2018-10-01 15:43:56.0 U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u septembru, za 20 radnih dana...
 
Banka Inteza omogućila prihvatanje Dina kartica na internetu
2018-09-28 13:51:32.0 Narodna banka Srbije obaveštava građane i trgovce da je Banka Inteza, kao jedan od najvećih domaćih prihvatilaca platnih kartica na internetu...
 
Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za avgust
2018-09-03 16:17:06.0 U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u avgustu, za 23 radna dana...
 
Informacije za trgovce o pravima koje im donosi Zakon o međubankarskim naknadama
2018-08-31 15:40:48.0 Narodna banka Srbije pripremila je letak za trgovce kojim se na jasan i pregledan način...
 
Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za jul
2018-08-01 14:39:04.0 U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u julu, za 22 radna dana, realizovano je...
 
Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za jun
2018-07-02 13:49:08.0 U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u junu, za 21 radni dan, realizovano je ukupno 18,7 miliona plaćanja...
 
Rad RTGS sistema, kliring sistema i sistema međubankarskog i međunarodnog kliringa plaćanja u devizama za maj
2018-06-04 10:51:07.0 U RTGS sistemu i kliring sistemu Narodne banke Srbije u maju, za 21 radni dan...
 
Upotreba QR koda kao podsticaj bezgotovinskim oblicima plaćanja
2018-05-07 12:16:39.0 Radi podsticanja veće upotrebe „pametnih” mobilnih telefona za svakodnevna plaćanja...
 
Pogledajte...
Propisi
Zakon o platnim uslugama
Zakon o platnim uslugama - odgovori na pitanja i bliža objašnjenja
Red Book - Serbia
Pregled računa banaka
Pregled banaka koje učestvuju u međunarodnom klirngu plaćanja
Lista učesnika u IPS NBS sistemu
Naknade u vezi s pružanjem usluge instant transfera odobrenja