ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Odnosi sa inostranstvom | Odnosi sa MMF-om | Stendbaj aranžman 2001.

Četvrta tranša

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda prihvatio je, 13. maja 2002. godine, izveštaj o poslednjoj reviziji rezultata ekonomskog programa SR Jugoslavije, podržanog stand-by aranžmanom (Press Release No. 02/25). Time je ispunjen uslov da SR Jugoslavija može povući poslednju tranšu stand-by aranžmana u iznosu od 50 miliona specijalnih prava vučenja (oko 64 miliona dolara). Povlačenjem te tranše u potpunosti su iskorišćena sredstva od 200 miliona specijalnih prava vučenja (oko 255 miliona dolara), koja su odobrena SR Jugoslaviji 11. juna 2001. godine u okviru stand-by aranžmana.

Istog dana Odbor je SR Jugoslaviji odobrio trogodišnji finansijski aranžman, tzv. aranžman za produženo finansiranje, u iznosu od 650 miliona specijalnih prava vučenja (oko 829 miliona dolara), kao podršku ekonomskom programu stabilizacije i reformi za period 2002-2005. godine. Korišćenje prve tranše novog finansijskog aranžmana u iznosu od 50 miliona specijalnih prava vučenja (oko 64 miliona dolara) stavljeno je na raspolaganje Jugoslaviji odmah nakon aktiviranja novog aranžmana 14. maja 2002. godine.

Saznajte više...
Prva tranša
Druga tranša
Treća tranša
Četvrta tranša