ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Odnosi sa inostranstvom | Odnosi sa MMF-om | Stendbaj aranžman 2001.

Treća tranša

Na sastanku Odbora izvršnih direktora MMF-a, održanom 11. januara 2002. godine, SR Jugoslavije je odobreno povlačenje treće tranše stand-by kredita u iznosu od 50 miliona specijalnih prava vučenja, tj. oko 63 miliona SAD dolara (Press Release No. 02/2). Gđa Anne Krueger, prvi zamenik generalnog direktora i predsedavajući na tom sastanku, naglasila je:

"Međunarodni monetarni Fond odaje priznanje SR Jugoslaviji za impresivni napredak koji je ostvarila u stabilizaciji i reformama u prošloj godini, što potvrđuje znatno smanjenje inflacije, jačanje njene spoljne pozicije, oporavak proizvodnje i preduzimanje značajnih koraka u restrukturiranju banaka i privatizaciji preduzeća."

“Sprovođenje makroekonomske politike od strane SR Jugoslavije bilo je odlično. Najnoviji pokazatelji ukazuju da su fiskalna i kreditna politika i politika nadnica i dalje u odgovarajućim okvirima. Okvir fiskalne politke za 2002. godinu u skladu je sa daljim napretkom u sprovođenju stabilizacije i reformi, obezbeđujući uslove za neophodno restrukturiranje i investicione potrebe privrede, dok se inflatorni pritisci obuzdavaju ograničenim zaduživanjem u zemlji. Reforma penzionog sistema uključuje značajne i hitne mere, kako bi se produžio radni vek zaposlenih i izmenio metod indeksacije penzija, što bi olakšalo i uravnotežilo način finansiranja penzionog fonda.”

“Može se reći da je sadašnji nivo deviznog kursa i dalje odgovarajući i, u tom smislu, Fond pozdravlja odluku Narodne banke Jugoslavije da nastavi sa praćenjem kretanja na deviznom tržištu, uz prilagođavanje devizne politike s ciljem zaštite svoje ekonomske pozicije prema inostranstvu.”

“Hrabra odluka vlasti da zatvori četiri velike nesolventne banke predstavlja ključni element strategije za uspostavljanje zdravog bankarskog sistema. Nužno je da taj korak bude praćen pojačanom kontrolom poslovnih banka kako bi se izbeglo ponavljanje dosadašnjih problema u bankarskom sektoru. Uspešna prodaja tri velika preduzeća krajem prošle godine nagoveštaj je uspeha procesa privatizacije. Privatizacija tih preduzeća obezbedila je i značajan priliv sredstava u republički budžet. Konačan uspeh reformskog procesa zahteva istrajnost vlasti u sprovođenju teških odluka u vezi s restruktuiranjem banaka i preduzeća, uz istovremenu primenu odgovarajućih mera za ublažavanje socijalnih problema koji prate proces restrukturiranja.”

“Dalja podrška donatora i kreditora biće od ključnog značaja za ublažavanje teškoća tranzicije i omogućiće vlastima da održe široku podršku za sprovođenje reformi. Pozicija SR Jugoslavije prema inostranstvu znatno je poboljšana zahvaljujući nedavnoj odluci poverilaca Pariskog kluba da otpišu značajan deo svojih potraživanja prema Jugoslaviji."

Gđa Kruger je dodala i to da je neophodno da Jugoslavija slične uslove dobije i od strane komercijalnih poverilaca.

Saznajte više...
Prva tranša
Druga tranša
Treća tranša
Četvrta tranša