ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Odnosi sa inostranstvom | Odnosi sa MMF-om | Aranžman za produženo finansiranje 2002.

Deveta tranša

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda (Fond), na sednici održanoj 15. decembra 2004. godine, pozitivno je ocenio rezultate ostvarene u sprovođenju ekonomskog programa u okviru četvrte revizije rezultata trogodišnjeg aranžmana za produženo finansiranje. Uspešno završena revizija omogućila je povlačenje sredstava devete tranše aranžmana u iznosu od 62,5 miliona specijalnih prava vučenja (SPV) (oko 95,6 miliona dolara).

Aranžman za produženo finansiranje zaključen je 13. maja 2002. godine u ukupnom iznosu od 650 miliona SPV (oko 994,6 miliona dolara) kao podrška ekonomskom programu Srbije i Crne Gore u periodu 2002 – 2005. godine. Srbija i Crna Gora je do sada povukla sredstva u ukupnom iznosu od 400 miliona SPV (oko 612 miliona USD).

Nakon povlačenja devete tranše, preostala sredstva u ukupnom iznosu od 187,5 miliona SPV (oko 286 miliona dolara) moći će da se povuku do isteka aranžmana 13. maja 2005. godine.

Odbor izvršnih direktora Fonda odobrio je odlaganje ispunjenja strukturnog kriterijuma izvršenja utvrđenog za kraj juna 2004. koji se odnosi na usvajanje Zakona o stečaju, kao i dva kvantitativna kriterijuma izvršenja utvrđena za kraj septembra 2004. koji se odnose na ugovaranje ili izdavanje garancija za nova zaduženja u inostranstvu pod nekoncesionalnim uslovima i izdavanje novih garancija po osnovu duga koji domaća preduzeća imaju prema bankama. Odbor je takođe odobrio preraspodelu iznosa budućih tranši po ovom aranžmanu i utvrdio novi kvantitativni kriterijum izvršenja, koji se odnosi na zarade u javnim preduzećima koja se prate u okviru programa, tri nova strukturna kriterijuma izvršenja, kao i izmenu maksimalnih i minimalnih limita u pogledu pojedinih kvantitativnih kriterijuma izvršenja planiranih za kraj decembra 2004. godine.

Tokom zasedanja Odbora izvršnih direktora Fonda, gđa Anne Krueger, prvi zamenik generalnog direktora Fonda i vršilac dužnosti predsedavajućeg na tom sastanku, istakla je sledeće:

"Tokom prethodnog perioda u Srbiji i Crnoj Gori ostvaren je snažan privredni rast i zadovoljavajući nivo deviznih rezervi, ali su u porastu stopa inflacije i spoljnotrgovinski deficit. Ovakva kretanja rezultat su naglog rasta domaće tražnje kao posledice povećanja nivoa zarada, nagle kreditne ekspanzije, slabih izvoznih rezultata i visoke cene nafte na svetskom tržištu. Napredak u sprovođenju strukturnih reformi, posebno u procesu restrukturiranja preduzeća, bio je različit i imao je uticaj na slabe izvozne rezultate. Očekuje se da postignuti dogovor sa Londonskim klubom poverilaca povoljnije utiče na dinamiku servisiranja spoljnog duga zemlje.

U svetlu ovih činjenica, od sredine 2004. godine pooštreno je sprovođenje fiskalne i monetarne politike s ciljem smanjenja neravnoteže u razmeni sa inostranstvom i daljeg smanjenja stope inflacije. Državni organi su čvrsto opredeljeni za oživljavanje sprovođenja strukturnih reformi kako bi se stvorili uslovi za ostvarivanje snažnog i održivog privrednog rasta.

U oblasti fiskalne politike, programom je predviđeno smanjenje poreskog opterećenja, kao i prelazak na indirektno oporezivanje, kojim bi se dao podstrek povećanju stope zaposlenosti i investiranja. Na strani rashoda, racionalizacija budžetske potrošnje doprineće smanjenju državnog aparata i povećanju prostora za rast investicione potrošnje i servisiranje duga u srednjoročnom periodu.

Kreditna ekspanzija, naročito potrošačkih kredita, ubrzana je tokom 2004. godine, što je doprinelo porastu deficita u tekućim transakcijama sa inostranstvom. Pozitivno je ocenjena odluka monetarne vlasti u Republici Srbiji da se ograniči kreditna aktivnost i reše pitanja prudencijalnih rizika. Takođe je važna spremnost da se pooštre uslovi za odobravanje kredita od strane banaka, u slučaju da najnovije mere ne uspore rast kreditne aktivnosti. Neophodno je dalje jačanje kontrole bankarskog sektora, kao i dosledno sprovođenje prudencijalne regulative.

Programom se predviđa ubrzanje sprovođenja strukturnih reformi i procesa privatizacije s ciljem održavanja snažnog privrednog rasta, kao i povećanja produktivnosti. Istrajnost u sprovođenju reformi, uključujući i primenu nove regulative o stečajnom postupku, biće osnova za preraspodelu sredstava u uspešna izvozno orijentisana preduzeća, čime bi se podstakao rast izvoza.

Saznajte više...
Prva tranša
Druga tranša
Treća i četvrta tranša
Peta i šesta tranša
Sedma i osma tranša
Deveta tranša
Deseta i jedanaesta tranša
Završetak poslednje revizije Aranžmana za produženo finansiranje
Konsultacije po članu IV i postprogram monitoring