ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Odnosi sa inostranstvom | Odnosi sa MMF-om | Aranžman za produženo finansiranje 2002.

Druga tranša

U skladu sa programom dogovorenim u okviru trogodišnjeg finansijskog aranžmana, tzv. aranžmana za produženo finansiranje, koji je Međunarodni monetarni fond (Fond) SR Jugoslaviji odobrio 13. maja 2002. godine, obavljeni su razgovori jugoslovenske delegacije sa misijom Fonda u periodu od 3. do 15. jula te godine.

Svrha tih razgovora bila je da se utvrdi da li se realizuju dogovoreni tromesečini ciljevi programa i predviđene strukturne mere, kao uslov za korišćenje druge tranše aranžmana za produženo finansiranje.

S tim u vezi, Odbor izvršnih direktora Fonda je 16. avgusta 2002. godine prihvatio Izveštaj o ostvarenim rezultatima dogovorenog programa i doneo odluku o odobrenju korišćenja druge tranše aranžmana za produženo finansiranje, na osnovu čega je SR Jugoslavija 21. avgusta povukla 50 miliona specijalnih prava vučenja (oko 66 miliona SAD dolara).

Saznajte više...
Prva tranša
Druga tranša
Treća i četvrta tranša
Peta i šesta tranša
Sedma i osma tranša
Deveta tranša
Deseta i jedanaesta tranša
Završetak poslednje revizije Aranžmana za produženo finansiranje
Konsultacije po članu IV i postprogram monitoring