ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Odnosi sa inostranstvom | Odnosi sa MMF-om | Aranžman za produženo finansiranje 2002.

Završetak poslednje revizije Aranžmana za produženo finansiranje

Pozitivnom ocenom Odbora izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), na sednici održanoj 7. februara 2006. godine, okončana je šesta, poslednja revizija ekonomskog programa, čime je uspešno završen trogodišnji finansijski aranžman sa ovom međunarodnom finansijskom institucijom. Završetak poslednje revizije omogućio je povlačenje sredstava u iznosu od 62,5 miliona specijalnih prava vučenja (oko 90,1 milion USD), čime su u potpunosti iskorisćena sredstva odobrena u okviru ovog aranžmana. Pored toga, završetak finansijskog aranžmana sa MMF-om omogućio je realizaciju preostalog otpisa od 15% reprogramiranog duga prema poveriocima Pariskog kluba u vrednosti od oko 700 miliona USD.

Aranžman za produženo finansiranje (Extended Fund Facility) odobren je Srbiji i Crnoj Gori u maju 2002. godine u ukupnom iznosu od 650 miliona specijalnih prava vučenja (oko 937,2 miliona USD) kao podrška ekonomskom programu stabilizacije i reformi za period 2002–2005. godine. Trajanje trogodišnjeg finansijskog aranžmana sa MMF-om produženo je do 28. februara 2006. godine.

Usvajajući izveštaj, Odbor izvršnih direktora odobrio je odlaganje ispunjenja dva kvantitativna kriterijuma izvršenja za kraj septembra 2005. godine koji se odnose na kreditiranje javne uprave i zarade u posmatranim javnim preduzećima, kao i ispunjenje pet strukturnih kriterijuma izvršenja u vezi sa izdvajanjem radnih jedinica iz javnih preduzeća koje ne obavljaju osnovne funkcije i naknadnim usvajanjem zakona u Skupštini.

Tokom zasedanja Odbora izvršnih direktora istaknuto je da su ostvareni snažan privredni rast i visoka stopa rasta izvoza, podržani ubrzanim sprovođenjem strukturnih reformi. Restrukturiranje i privatizacija banaka, kao i poboljšana poslovna klima, povećali su investicije, dok su restriktivnom fiskalnom politikom smanjene makroekonomske neravnoteže. Usvajanje novog zakona o bankama predstavlja važan korak u pravcu približavanja međunarodnim standardima. Visoka inflacija i deficit tekućeg platnog bilansa i dalje izazivaju zabrinutost i povećavaju rizik na promene koje se dešavaju u međunarodnom okruženju.

Ocenjeno je da bi nakon završetka trogodišnjeg aranžmana sa MMF-om trebalo da bude nastavljeno dosledno sprovođenje čvrste makroekonomske politike i ubrzan proces strukturnih reformi kako bi se smanjila inflacija i deficit tekućeg platnog bilansa, ograničila tražnja i ostvario održiv privredni rast.

U narednom periodu očekuje se sprovođenje restriktivne monetarne politike s ciljem zaustavljanja ubrzanog rasta kreditne aktivnosti i dalji razvoj tržišno orijentisanih monetarnih instrumenata od strane Narodne banke Srbije. Izražen rast odobravanja kredita indeksiranih u devizama i rast nenaplaćenih potraživanja zahtevaće jačanje kontrole poslovnih banaka. Politika deviznog kursa u Srbiji trebalo bi, s jedne strane, da utiče na smanjenje inflatornih očekivanja, a, s druge, da ne ugrozi spoljnu konkurentnost zemlje.

Fiskalna politika u Srbiji u 2006. godini biće i dalje restriktivna kako bi doprinela smanjenju deficita tekućeg platnog bilansa i inflacije. Smanjenje javnih rashoda biće rezultat sveobuhvatne reforme u sektoru zdravstva, racionalizacije broja zaposlenih u vojsci, kao i smanjenja subvencija. Ekonomske vlasti u zemlji nameravaju da na strani javnih prihoda ostvare uštedu veću od očekivane, što bi trebalo da poveća fleksibilnost fiskalne politike i njenu srednjoročnu održivost.

Saznajte više...
Prva tranša
Druga tranša
Treća i četvrta tranša
Peta i šesta tranša
Sedma i osma tranša
Deveta tranša
Deseta i jedanaesta tranša
Završetak poslednje revizije Aranžmana za produženo finansiranje
Konsultacije po članu IV i postprogram monitoring