ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Odnosi sa inostranstvom | Odnosi sa MMF-om | Aranžman za produženo finansiranje 2002.

Sedma i osma tranša

Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), na sednici održanoj 7. juna 2004. godine, pozitivno je ocenio sprovođenje ekonomskog programa Srbije i Crne Gore u okviru trećeg razmatranja rezultata trogodišnjeg aranžmana za produženo finansiranje (Extended Fund Facility), zaključenog 13. maja 2002. u ukupnom iznosu od 650 miliona specijalnih prava vučenja (oko 953 miliona dolara). Srbija i Crna Gora je do sada povukla šest tranši sredstava u ukupnom iznosu od 300 miliona specijalnih prava vučenja (oko 442 miliona dolara).

Završetak trećeg razmatranja rezultata u sprovođenju dogovorenog ekonomskog programa i odlaganje ispunjenja kriterijuma izvršenja utvrđenog za kraj decembra 2003, koji se odnosi na iznos neto bankarskih kredita državi, omogućili su Srbiji i Crnoj Gori korišćenje sredstava po osnovu sedme i osme tranše aranžmana u ukupnom iznosu od 100 miliona specijalnih prava vučenja (oko 147 miliona dolara).

Odlukom Odbora izvršnih direktora MMF-a predviđeno je da se preostali iznos sredstava odobrenih u okviru ovog aranžmana povlači u četiri jednake tranše od po 62,5 miliona specijalnih prava vučenja do kraja trajanja aranžmana.

Prvi zamenik generalnog direktora i predsedavajući sastanka Odbora izvršnih direktora MMF-a gđa Kruger izjavila je da je ostvaren značajan napredak u Srbiji i Crnoj Gori u pogledu smanjenja stope inflacije, privlačenja stranih direktnih investicija i jačanja deviznih rezervi, a da je sprovođenje makroekonomske politike uglavnom u skladu sa planiranim okvirima. Radi postizanja održivog privrednog rasta i jačanja spoljne pozicije zemlje, sprovođenje makroekonomske politike u narednom periodu treba da bude usmereno na ograničavanje potrošnje, a strukturne reforme ubrzane kako bi privreda mogla da odgovori boljom ponudom.

Na Odboru izvršnih direktora MMF-a ocenjeno je da su ciljevi makroekonomske politike i plan sprovođenja strukturnih reformi koji su utvrđeni u ekonomskom programu za 2004. godinu odgovarajući i usmereni ka smanjenju deficita računa tekućih transakcija, jačanju izgleda za dalji privredni rast i otklanjanju postojeće fiskalne i platnobilansne neravnoteže.

Monetarne vlasti nameravaju da zadrže stroge uslove kreditiranja u cilju postizanja planirane stope inflacije i očuvanja nivoa deviznih rezervi zemlje. Uz zaustavljanje inflatornih pritisaka, ključni faktor u poboljšanju spoljne konkurentnosti je ograničenje rasta plata.

U okviru sprovođenja fiskalne politike tokom 2004. godine planira se preusmeravanje potrošnje sa tekućih na investicione namene. Radi postizanja održive fiskalne pozicije, neophodno je da se rashodi racionalizuju, naročito da se smanje subvencije i zadrži pod kontrolom rast plata i socijalnih transfera.

Gđa Kruger je istakla da u narednom periodu treba ubrzati sprovođenje strukturnih reformi. Ključni element za stvaranje zdravog bankarskog sistema je sprovođenje procesa privatizacije banaka. Restrukturiranje državnih preduzeća koja loše posluju i njihova privatizacija takođe predstavljaju prioritet. Pored toga, potrebno je doneti neophodne zakonske propise s ciljem uvođenja poreza na dodatu vrednost početkom 2005. godine, postavljanja osnove za efikasnije funkcionisanje stečajne procedure i uspostavljanja regulatornog okvira za restrukturiranje u sektoru energetike.

Istovremeno, vlastima je preporučeno da nastave pregovore sa poveriocima Londonskog kluba poverilaca i drugim kreditorima o restrukturiranju duga pod uslovima sličnim onima koji su dobijeni od Pariskog kluba. S tim u vezi, gđa Kruger je istakla da će uspeh u najvećoj meri zavisiti od kredibiliteta vlasti u odlučnom sprovođenju ekonomske politike.

Saznajte više...
Prva tranša
Druga tranša
Treća i četvrta tranša
Peta i šesta tranša
Sedma i osma tranša
Deveta tranša
Deseta i jedanaesta tranša
Završetak poslednje revizije Aranžmana za produženo finansiranje
Konsultacije po članu IV i postprogram monitoring