ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Odnosi sa inostranstvom | Odnosi sa MMF-om | Aranžman za produženo finansiranje 2002.

Treća i četvrta tranša

U okviru prve revizije aranžmana za produženo finansiranje, zaključenog 13. maja 2002. godine, Odbor izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), na sednici održanoj 16. aprila 2003. godine, pozitivno je ocenio sprovođenje ekonomskog programa i odobrio Srbiji i Crnoj Gori povlačenje finansijskih sredstava u ukupnom iznosu od 100 miliona specijalnih prava vučenja po osnovu treće i četvrte tranše tog aranžmana (Press Release No. 03/51).

Tom prilikom, gđa Anne Krueger, prvi zamenik generalnog direktora MMF-a i vršilac dužnosti predsedavajućeg na tom sastanku, istakla je sledeće:

"MMF pohvaljuje vlasti Srbije i Crne Gore za impresivni napredak koji je postignut u procesu stabilizacije i sprovođenju reformi tokom prošle godine. Dosledno sprovođenje makroekonomske politike doprinelo je značajnom smanjenju inflacije, jačanju deviznih rezervi i kontinuiranom oporavku proizvodnje i izvoza. Značajan napredak ostvaren je i u sprovođenju strukturnih reformi.”

Pozdravljeno je “ponovo iskazano reformsko opredeljenje nove Vlade Republike Srbije, formirane posle tragičnog ubistva premijera Zorana Đinđića”.

“U narednom periodu, odlučno i razborito sprovođenje ekonomske politike trebalo bi da bude nastavljeno od strane vlasti Srbije i Crne Gore, kako bi se obezbedilo ostvarenje utvrđenih ciljevi koji se odnose na postizanje niske stope inflacije i na spoljnu poziciju zemlje, s obzirom na neizvesnost u pogledu budućih makroekonomskih kretanja i dalje prisutne izazove u sprovođenju strukturnih reformi. Na makroekonomskom planu, potrebno je pooštriti mere monetarne politike i nastaviti sa daljom konsolidacijom fiskalnog sektora. Na strukturnom planu, ostvarenje daljeg napretka zahteva odlučnost u rešavanju, s obzirom na sledeću težu fazu reformi. Preuzeta i iskazana obaveza vlasti da nastave sa sprovođenjem reformi omogućava ostvarenje utvrđenih ekonomskih ciljeva, stvara osnovu za postizanje trajnog privrednog rasta i zaslužuje kontinuiranu podršku međunarodne zajednice."

"Fiskalna politika u 2003. godini ima za cilj ne samo da ograniči spoljnu neravnotežu već i da nastavi da omogućava prestrukturiranje i odgovarajuću socijalnu sigurnost. S obzirom na moguće rizike u pogledu budućih makroekonomskih izgleda i naplate poreza, vlasti nameravaju da diskrecione rashode limitiraju ispod nivoa predviđenog Programom, sve dok perspektive za ostvarenje prihoda ne budu izglednije. Napori koji se čine u pogledu priliva prihoda biće usmereni ka unapređenju poreske administracije i širenju poreske osnovice. Upravljanje javnim rashodima i fiskalna transparentnost biće poboljšani usmeravanjem prihoda ostvarenih u procesu privatizacije preko budžeta i planiranim korišćenjem viška prihoda od privatizacije za smanjenje neto duga javne uprave."

“Vođenje čvršće monetarne politike, koja je planirana, omogućiće dalje smanjenje stope inflacije i očuvanje nivoa deviznih rezervi. Politiku deviznog kursa trebalo bi pažljivo pratiti u okviru kretanja trgovinske razmene, cena, zarada i uslova na Međubankarskom deviznom tržištu. S obzirom na povećano kreditiranje privrede od strane banaka, počev od sredine 2002. godine, neophodno je dosledno sprovođenje prudencijalne regulative, s ciljem obezbeđenja uslova da novo kreditiranje ne postane rizično. MMF pozdravlja dalju liberalizaciju deviznog sistema zemlje i prihvatanje obaveza po članu VIII, odeljci 2, 3 i 4, od strane vlasti u 2002. godini.”

“Vlasti zemlje nastavljaju ubrzano sprovođenje strukturnih reformi. Privlačenje strateških investitora kod predviđene privatizacije 16 nacionalizovanih banaka, uz obezbeđenje odgovarajućeg upravljanja bankama, trebalo bi da bude ključni elemenat za stvaranje zdravog bankarskog sistema. Nedavno usklađivanje procedure privatizacije preduzeća trebalo bi da podstakne interes investitora za finansijski slabija preduzeća i da održi tempo privatizacije.”

“Formiranjem državne zajednice Srbije i Crne Gore početkom 2003. godine poboljšana je politička stabilnost i obezbeđen jedinstveni okvir za nastavak reformskog procesa. Predviđena normalizacija ekonomskih odnosa između Srbije i Crne Gore u kontekstu novog ustavnog okvira – tj. harmonizacija trgovinskog, carinskog i indirektnog poreskog režima u skladu sa preporukama Evropske unije – trebalo bi da poboljša ekonomski razvoj obe države.”

Saznajte više...
Prva tranša
Druga tranša
Treća i četvrta tranša
Peta i šesta tranša
Sedma i osma tranša
Deveta tranša
Deseta i jedanaesta tranša
Završetak poslednje revizije Aranžmana za produženo finansiranje
Konsultacije po članu IV i postprogram monitoring