ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Odnosi sa inostranstvom | Saradnja sa Evropskom unijom

Evropska investiciona banka - zajmovi za mala i srednja preduzeća, preduzetnike i lokalnu samoupravu

Od sredine 2002. Evropska investiciona banka je Republici Srbiji odobrila pet Apeks zajmova za mala i srednja preduzeća, preduzeća srednje tržišne kapitalizacije, prioritetne projekte, preduzetnike i lokalnu samoupravu u ukupnom iznosu od 1.065 miliona evra.

Sredstva prva četiri zajma, u ukupnom iznosu od 565 miliona evra, u potpunosti su iskorišćena kroz realizaciju 630 kredita, a po tom osnovu je planirano otvaranje 6.920 radna mesta.

Novi, peti Apeks zajam

Evropska investiciona banka je Republici Srbiji odobrila novi, peti Apeks zajam za mala i srednja preduzeća i druge prioritete u iznosu od 500 miliona evra.

Iz prve tranše III/A od 150 miliona evra odobreno je 184 kredita malim i srednjim preduzećima, preduzetnicima i lokalnoj samoupravi u ukupnom iznosu od 148,4 miliona evra.

Realizacija druge tranše III/B od 150 miliona evra ovog zajma otpočela je septembra 2017, a do kraja marta 2019. Evropska investiciona banka odobrila je 121 projekat u iznosu od 126,6 miliona evra i povučeno je dvanaest tranši u ukupnom iznosu od 93,5 miliona evra.

Uslovi kreditiranja:

Iznos kredita do 12,5 miliona evra
Ročnost kredita
 
do 12 (dvanaest) godina za projekte malih i srednjih preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije (poček do četiri godine)
do 15 (petnaest) godina za prioritetne projekte (poček do pet godina)
Kamatna stopa promenljiva koju čini EURIBOR + marža EIB-a + do 1,75% marža za posredničke banke + 0,175% naknada za NBS za projekte kojima se podržava zapošljavanje mladih, odnosno EURIBOR + marža EIB-a + do 2,5% marža za posredničke banke + 0,250% naknada za NBS za ostale projekte.
fiksna koju čini kamata EIB-a koja sadrži i maržu EIB-a + do 1,75% marža za posredničke banke + 0,175% naknada za NBS za projekte kojima se podržava zapošljavanje mladih, odnosno kamata EIB-a koja sadrži i maržu EIB-a + do 2,5% marža za posredničke banke + 0,250% naknada za NBS za ostale projekte.

Krajnjim korisnicima sredstva ovog zajma plasiraju se preko sledećih posredničkih banaka:

Detaljnije informacije u vezi sa ovom kreditnom linijom mogu se dobiti preko navedenih posredničkih banaka, kao i u Centru za saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama i finansijskim organizacijama – Odsek za revolving kredite Republike Srbije (tel.: 011/333-8324, 333-8325, 333-8342).