Narodna banka Srbije
 

Cene za transakcije sa efektivnim stranim novcem (ESN) između Narodne banke Srbije i banaka