ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Kontrola banaka | Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji

Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji

Borba protiv pranja novca u Republici Srbiji započeta je donošenjem prvog Zakona o sprečavanju pranja novca 2001. godine, nakon čega su stručnjaci Manivala izvršili prvi krug evaluacije. Preporuke iz izveštaja evaluatora usvojene su donošenjem drugog Zakona o sprečavanju pranja novca iz 2005. godine, koji je proširio broj obveznika i dalje unapredio nacionalni sistem sprečavanja pranja novca.

Krivično delo pranja novca sankcionisano je članom 231. Krivičnog zakonika („Službeni glasnik RS“, br. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09 i 111/09), a krivično delo finansiranja terorizma članom 393. Krivičnog zakonika.

Važeći  Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je stupio je na snagu 27. marta 2009. godine, obuhvatio je i borbu protiv finansiranja terorizma i predstavlja dalje usaglašavanje domaćeg s međunarodnim zakonodavstvom i standardima iz ove oblasti, a pre svega s propisima i standardima Evropske unije, u skladu s naporima koji se čine u procesu pridruživanja ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Primena novog  Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i podzakonskih akata donesenih na osnovu njega, treba da unapredi postojeći sistem otkrivanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma kroz afirmaciju pristupa zasnovanog na proceni rizika od nastanka tih pojava. Mišljenja o primeni Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i drugih propisa donetih na osnovu ovog zakona daje Uprava za sprečavanje pranja novca (član 65. Zakona).

Pored Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, zakonski okvir borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji čine i ostali zakonski i podzakonski akti koji, kroz regulaciju posebnih oblasti, obuhvataju i pitanja u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranjem terorizma (Spisak propisa u Republici Srbiji koji, svaki u svojoj oblasti, nekim delovima regulišu i pitanja koja su po standardima FATF u vezi s pranjem novca).

Radi unapređenja sprečavanja pranja novca, Vlada Republike Srbije usvojila je Nacionalnu strategiju za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma, koja ima za cilj da se na osnovu opisa i analize zakonodavnog, institucionalnog i operativnog okvira borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma daju preporuke za unapređenje postojećeg sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

U borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Srbiji učestvuju mnoge institucije. Sve te institucije možemo svrstati u tri grupe:

  • Prvu grupu čine obveznici Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (član 4);
  • Drugu čine institucije koje vrše nadzor nad primenom Zakona o sprečavanju pranja novca (član 82);
  • Treću grupu čine pravosudni i policijski organi.