ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Kontrola banaka | Uloga Narodne banke Srbije u sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma

Uloga Narodne banke Srbije u sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma

Narodna banka Srbije u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma ima dvostruku ulogu – kao regulator i kao supervizor.

Uloga regulatora

Funkcija Narodne banke Srbije kao regulatora u ovoj oblasti ogleda se u izradi, odnosno učešću u izradi pojedinih sektorskih zakona i podzakonskih akata koji, između ostalog, imaju za cilj i smanjivanje mogućnosti pranja novca i finansiranja terorizma kroz finansijske institucije čije poslovanje kontroliše Narodna banka Srbije, kao i u sledećem:

  • davanje preporuka za unapređenje sistema sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma na nacionalnom nivou;
  • saradnja sa Upravom za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma i drugim domaćim institucijama uključenim u borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma;
  • saradnja s međunarodnim institucijama na području sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i aktivno učešće u radu međunarodnih tela i organizacija koje se bave sprečavanjem pranja novca i finansiranja terorizma, a pre svega u radu Manivala;
  • redovni kontakti sa obveznicima nad kojima vrši nadzor po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma; 
  • organizovanje obuke za službenike Narodne banke Srbije iz oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Uloga supervizora

Ulogu supervizora Narodna banke Srbije započinje procesom izdavanja dozvola za rad, nakon čega, kroz postupak nadzora, prati da li se propisi kontinuirano ispunjavaju i, između ostalog, procenjuje adekvatnost sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, kako bi se sprečilo da se obavljanje tih aktivnosti odvija kroz finansijske institucije. Ukoliko se identifikuju slabosti u načinu sprovođenja mera sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, Narodna banka Srbije preduzima korektivne mere, odnosno ukoliko se identifikuju značajnije nepravilnosti, sankcije u skladu s propisima.

Uloga Narodne banka Srbije kao supervizora definisana je sektorskim zakonima i članom 82. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, na osnovu čega se vrše:

Saradnja Narodne banke Srbije u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa ostalim institucijama

Narodna banka Srbije u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sarađuje s domaćim i inostranim institucijama. Ta saradnja zasniva se uglavnom na potpisanim sporazumima u oblasti supervizije, a obuhvata razne vidove poslovno-tehničkih aktivnosti (razmena informacija, iskustava, obuka zaposlenih...).

U pogledu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma kao jedan od bitnijih sporazuma može se izdvojiti potpisani Sporazum o saradnji u oblasti sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa Upravom za sprečavanje pranja novca (finansijska obaveštajna jedinica Republike Srbije). Tim sporazumom je omogućena razmena operativnih informacija, što znatno olakšava sam proces kontrole.