ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Kontrola banaka

O pranju novca i finansiranju terorizma

Pranje novca i finansiranje terorizma predstavljaju globalne probleme, koji imaju negativne povratne efekte na ekonomskom, političkom, bezbednosnom i socijalnom planu zemlje. Posledice pranja novca i finansiranja terorizma su: podrivanje stabilnosti, transparentnosti i efikasnosti finansijskog sistema zemlje, ekonomski poremećaji, ugrožavanje programa reformi, smanjenje investicija i gubljenje ugleda države.

Pranje novca je proces prikrivanja nezakonitog porekla novca ili imovine stečenih kriminalom. Kada je imovinska korist stečena izvršenjem krivičnog dela, izvršilac traži način da novac koristi tako da ne privlači pažnju nadležnih organa, pa stoga vrši niz transakcija koje služe da novac prikažu kao zakonito stečen. Pranje novca ima tri osnovne faze:

  • Prvu fazu čini „ulaganje”, tj. prekidanje direktne veze između novca i nezakonite aktivnosti kojom je on stečen. U njoj se nezakonito stečeni novac uvodi u finansijski sistem;
  • Drugu fazu čini „prikrivanje”, kada se novac, nakon što je ušao u legalni finansijski sistem, prebacuje s računa na koji je položen na druge račune. Glavni cilj tih transakcija je prikrivanje veze između novca i kriminalne aktivnosti od koje potiče;
  • Treća faza je faza „integracije”, u kojoj se „prljav” novac javlja kao novac koji potiče od dozvoljene delatnosti.

Finansiranje terorizma je specifičan oblik finansijskog kriminala. U suštini, finansiranje terorizma uključuje traženje, sakupljanje ili obezbeđivanje sredstava s namerom da se iskoriste za finansiranje terorističkog akta ili organizacije.

Saznajte više...
Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma u svetu
Borba protiv pranja novca i finansiranja terorizma u Republici Srbiji
Uloga Narodne banke Srbije u sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma
Analiza odgovora na upitnike iz oblasti sprevačavanja pranja novca
Procena rizika od pranja novca i Procena rizika od finansiranja terorizma