ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Finansijski lizing

Nadzor finansijskog lizinga

Zakonom o finansijskom lizingu Narodna banka Srbije je određena kao institucija koja izdaje i oduzima dozvole za obavljanje poslova finansijskog lizinga; daje saglasnost za sticanje udela/akcija u davaocima finansijskog liziga,  saglasnost na imenovanje organa upravljanja davalaca finansijskog lizinga, kao i druge saglasnosti, saglasno Zakonu o finansijskom lizingu.

Narodnoj banci Srbije je Zakonom o finansijskom lizingu povereno vršenje nadzora nad poslovanjem davalaca finansijskog lizinga, kako posrednog, tako i neposrednog. Narodna banka Srbije   izriče  mere protiv  davalaca  finansijskog lizinga u slučajevima kada se nadzorom  utvrde nezakonitosti i nepravilnosti u njihovom poslovanju.  Zbog učinjenih nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju,  davaocima finansijskog lizinga i/ili  članovima organa upravljanja tih davalaca finansijskog lizinga mogu biti izrečene i novčane kazne propisane Zakonom o finansijskom lizingu. O meri, odnosno o novčanoj kazni  Narodna banka Srbije odlučuje rešenjem.

Posredan nadzor davalaca finansijskog lizinga vrši se uvidom u izveštaje, drugu dokumentaciju i podatke koje davalac lizinga dostavlja Narodnoj banci Srbije saglasno propisima ili na zahtev Narodne banke Srbije, kao i podatke kojima Narodna banka Srbije raspolaže.

Neposredan nadzor Narodna banka vrši uvidom u poslovne knjige i dokumentaciju davaoca lizinga, kao i drugu dokumentaciju.

Narodna banka Srbije donosi i podzakonske akte kojima bliže uređuje poslovanje davalaca finansijskog lizinga, na osnovu ovlašćenja  propisanih  Zakonom o finansijskom lizingu,  Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga, Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu, odnosno  Zakonom o računovodstvu.

Osnovni ciljevi nadzora nad poslovanjem davalaca finansijskog lizinga su:

  • jačanje poverenja javnosti u finansijski sektor i lizing,
  • obezbeđivanje transparentnosti finansijskog tržišta,
  • razvoj finansijskog tržišta zasnovan na fer konkurenciji,
  • zaštita i edukacija primalaca lizinga,
  • efikasno sprovođenje konsolidovane supervizije učesnika u finansijskom sektoru.

Sektor finansijskog lizinga u Srbiji – izveštaj za prvo tromesečje 2019. godine
01.10.2019. Sektor finansijskog lizinga u Srbiji – izveštaj za prvo tromesečje 2019. godine
Analiza odgovora davalaca finansijskog lizinga na upitnik o aktivnostima davalaca finansijskog lizinga iz oblasti upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma za period 1. januar – 30. jun 2019. godine
13.08.2019. Analiza odgovora davalaca finansijskog lizinga na upitnik o aktivnostima davalaca finansijskog lizinga iz oblasti upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma za period 1. januar – 30. jun 2019. godine
Sektor finansijskog lizinga u Srbiji – izveštaj za četvrto tromesečje 2018. godine
28.05.2019. Sektor finansijskog lizinga u Srbiji – izveštaj za četvrto tromesečje 2018. godine
Analiza odgovora davalaca finansijskog lizinga na upitnik o aktivnostima davalaca finansijskog lizinga iz oblasti upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma za period april – septembar 2018. godine
25.04.2019. Analiza odgovora davalaca finansijskog lizinga na upitnik o aktivnostima davalaca finansijskog lizinga iz oblasti upravljanja rizikom od pranja novca i finansiranja terorizma za period april – septembar 2018. godine
Sektor finansijskog lizinga u Srbiji – izveštaj za treće tromesečje 2018. godine
24.01.2019. Sektor finansijskog lizinga u Srbiji – izveštaj za treće tromesečje 2018. godine
Pogledajte...
Šta je finansijski lizing
Propisi
Sporazumi o saradnji
Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Odgovori na najčešće postavljana pitanja u vezi sa primenom Odluke o Smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma