ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Platne usluge i elektronski novac | Elektronsko dostavljanje podataka

Elektronsko dostavljanje podataka platnih institucija i institucija elektronskog novca Narodnoj banci Srbije

 

Uputstvo o elektronskom dostavljanju podataka platnih institucija i institucija elektronskog novca o kapitalu i adekvatnosti kapitala (datum ažuriranja: 26. 09. 2016)  

Tehničko Uputstvo za elektronsko dostavljanje Narodnoj banci Srbije podataka o prigovorima korisnika koje dostavljaju banke, davaoci finansijskog lizinga, platne institucije, institucije elektronskog novca i javni poštanski operator, kao i klijenata i korisnika usluga u delatnosti osiguranja koje banka i davaoci finansijskog lizinga dostavljaju Narodnoj banci Srbije

Uputsvo kojim se uređuje elektronska razmena podataka između platnih institucija, institucija elektronskoh novca i ovlašćenih menjača i Narodne banke Srbije u vezi sa trezorskim poslovima