ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Nadzor osiguranja

Nadzor u oblasti osiguranja

Uloga Narodne banke Srbije u nadzoru društava za osiguranja jeste očuvanje i jačanje finansijske stabilnosti tržišta osiguranja, kao dela modernog, efikasnog i stabilnog finansijskog sektora, a s ciljem zaštite prava i interesa osiguranika i drugih korisnika osiguranja.

Navedeno Narodna banka Srbije sprovodi kroz: izdavanje i oduzimanje dozvola za obavljanje delatnosti osiguranja, vršenje kontrole, odnosno nadzora nad obavljanjem te delatnosti i druge povezane aktivnosti.

Vršenje nadzora podrazumeva ocenu: zakonitosti obavljanja delatnosti osiguranja, sistema upravljanja u društvu, tržišnog ponašanja, investicione aktivnosti, računovodstva i izveštavanja, delovanja organa uprave, kao i poštovanja pravila struke osiguranja i aktuarske struke, dobrih poslovnih običaja i poslovne etike.

Naš zadatak je da obezbedimo da društva za osiguranje u svakom trenutku budu finansijski sposobna i spremna da izvršavaju svoje obaveze prema osiguranicima, korisnicima osiguranja i trećim oštećenim licima, a da lica koja obavljaju poslove prodaje osiguranja budu adekvatno pripremljena da udovolje potrebama građana i privrednih subjekata za osiguranjem.


Spisak kandidata koji ispunjavaju propisane uslove da pristupe polaganju stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara
2017-11-08 11:03:35.0 Spisak kandidata koji ispunjavaju propisane uslove da pristupe polaganju stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara u novembarskom roku 2017. godine
Obaveštenje o polaganju stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju
2017-10-26 13:44:20.0 Polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog posrednika i ovlašćenog zastupnika u osiguranju...
 
Polaganje stručnog ispita za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara u novembarskom roku 2017. godine
2017-10-04 11:41:14.0 Stručni ispit za sticanje zvanja ovlašćenog aktuara u novembarskom roku 2017. godine biće održan...
Sektor osiguranja u Srbiji – izveštaj za drugo tromesečje 2017. godine
2017-09-11 16:07:14.0 Sektor osiguranja u Srbiji – izveštaj za drugo tromesečje 2017. godine
Stres-test osiguranja u Srbiji
2017-09-08 14:09:02.0 Narodna banka Srbije, u skladu sa svojom funkcijom supervizora sektora osiguranja...
 
Pogledajte...
Propisi
Sporazumi o saradnji
Obavezna osiguranja u Srbiji
Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Naknade za usluge nadzora