ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Penzijski fondovi

Nadzor društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima

Osnovni cilj Narodne banke Srbije u nadzoru društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima deo je opšte funkcije uspostavljanja kredibilnog finansijskog sistema. Funkcija Narodne banke Srbije u ovom segmentu finansijskih usluga jeste obezbeđivanje stabilnosti i tržišne discipline dobrovoljnih penzijskih fondova kroz javnost rada, adekvatnost sistema upravljanja rizicima i odgovornost za delovanje društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, kao i kroz poverenje u rad supervizije.

Narodna banka Srbije će težiti uspostavljanju realne javnosti rada, koja će građanima omogućiti da se, u skladu sa sopstvenim prioritetima, odluče za obim rizika koji prihvataju pristupanjem određenom dobrovoljnom penzijskom fondu. Javnost rada dobrovoljnih penzijskih fondova pratiće adekvatna transparentnost kreiranja normativnih osnova i vršenja nadzora Narodne banke Srbije, s ciljem kontrole procesa od strane stručne, akademske i opšte javnosti i uspostavljanja odnosa međusobnog poverenja. Narodna banka Srbije rukovodiće se principima proaktivne zaštite adekvatnosti upravljanja sredstvima članova dobrovoljnih penzijskih fondova i principima preventivnog nadzora nad društvima za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima uopšte.


Obaveštenje o polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu za novembarski ispitni rok.
2018-10-05 09:22:45.0 Stručni ispit za izdavanje dozvole fizičkim licima za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu...
 
Upitnik o informacionom sistemu finansijske institucije za 2018. godinu
2018-10-01 10:49:09.0 Upitnik o informacionom sistemu finansijske institucije namenjen je...
 
Nacionalna Procena rizika od pranja novca i Procena rizika od finansiranja terorizma
2018-08-20 11:03:51.0 Nacionalna Procena rizika od pranja novca i Procena rizika od finansiranja terorizma
Sektor dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji – izveštaj za prvo tromesečje 2018. godine
2018-06-19 10:34:12.0 Sektor dobrovoljnih penzijskih fondova u Srbiji – izveštaj za prvo tromesečje 2018. godine
Rezultati polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i o poslovanju tog fonda, kao i za podelu prospekta u majskom ispitnom roku 2018. godine
2018-05-17 10:23:45.0 Rezultati polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova informisanja o članstvu u dobrovoljnom penzijskom fondu i o poslovanju tog fonda, kao i za podelu prospekta u majskom ispitnom roku 2018. godine
Pogledajte...
Propisi
Sporazumi o saradnji
Spisak lica koja su dobila dozvolu za obavljanje poslova informisanja o članstvu u DPF
Vodič za privatnu penziju
Načela međunarodne organizacije penzijskih supervizora
Naknade za usluge nadzora
Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma