Narodna banka Srbije
 
Zaštita korisnika | Postavite pitanje Narodnoj banci Srbije

Pitanja i odgovori - Osiguranje

Životno osiguranje

Da li za uplate životnog osiguranja postoji zakonska obaveza osiguranja novčanih uloga kao što je to regulisano u slučaju štednje u bankama za iznose do 50.000 evra?

ODGOVOR: Zakonom nije propisana garancija Republike Srbije za osigurane sume životnog osiguranja kao za depozite u bankama do 50.000 evra. Međutim, strateški cilj Narodne banke Srbije, Sektora za nadzor nad obavljanjem delatnosti osiguranja jeste da obezbedi finansijski pouzdano i stabilno tržište osiguranja radi zaštite interesa osiguranika i korisnika osiguranja i obezbeđivanja usluga i proizvoda osiguranja na kvalitetan i transparentan način. Radi postizanja tog cilja, sistem nadzora podrazumeva kontinuirano praćenje poslovanja učesnika na tržištu na proaktivnoj osnovi, uz blagovremeno preduzimanje adekvatnih korektivnih mera.

 U skladu sa članom 165. Zakona o osiguranju („Službeni glasnik RS“, br. 101/2007, 63/2009 – odluka Ustavnog suda, br. 107/2009, 99/2011, 119/2012 i 116/2013), ako Narodna banka Srbije utvrdi nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju društva za osiguranje koje mogu da ugroze ili ugrožavaju sposobnost društva da ispuni obaveze nastale iz obavljanja poslova osiguranja, može, između ostalog, da naloži društvu da svoj portfelj osiguranja prenese na drugo društvo za osiguranje.