ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Zaštita korisnika | Postavite pitanje Narodnoj banci Srbije

Pitanja i odgovori - Ostalo

Zamena novčanica

Nepažnjom sam u sekač dokumenata ubacio i jednu banknotu od 100 evra i nekoliko banknota manje denominacije (ukupno oko 140 evra). Svi komadići banknota su sačuvani i sastavljeni. Molim vas da me informišete da li je moguće da oštećene novčanice zameni Narodna banka Srbije?

ODGOVOR: Narodna banka Srbije ne radi zamenu novca fizičkim licima.

Zamenu efektivnog stranog novca (metalni za papirni, oštećeni za opticajni, vanopticajni za opticajni) možete izvršiti kod banaka i ovlašćenih menjača. Oni mogu, ali nisu po propisima u obavezi, da izvrše zamenu novca. Pri zameni novca plaća se provizija, o čijoj se visini treba raspitati pre obavljanja transakcije.

Ako ne pronađete banku ili ovlašćenog menjača koji su spremni da izvrše zamenu novca, onda ostaje da se novac zameni u zemlji njegovog porekla. Informacije o zameni novca dostupne su na zvaničnim internet prezentacijama centralnih banaka – emitenata novca.

Stara devizna štednja

Da li naslednici nekoga ko je bivši državljanin SFRJ, a potom državljanin Hrvatske, a koji je položio staru deviznu štednju kod Jugobanke i Beobanke imaju pravo na obveznice stare devizne štednje?

ODGOVOR: Obaveze po osnovu devizne štednje koju su građani položili do 18. marta 1995. godine na devizne račune i devizne štedne knjižice kod ovlašćenih banaka na teritoriji SRJ, odnosno Republike Srbije, u Republici Srbiji se izmiruju u skladu sa Zakonom o regulisanju javnog duga Savezne Republike Jugoslavije po osnovu devizne štednje građana („Službeni list SRJ“, br. 36/2002 i ''Službeni glasnik RS'', br. 80/2004 i 101/2005).
Pravo na obveznice Republike Srbije u koje se, saglasno Zakonu, konvertuje „stara“ devizna štednja, ostvaruju građani koji su imali prebivalište u Republici Srbiji na dan stupanja na snagu navedenog zakona – 4. jula 2002. godine i čija štednja je bila položena kod banaka na teritoriji Republike Srbije (član 3. Zakona). Pored navedenih, pravo na konverziju u obveznice ostvaruju i građani sa statusom stranog fizičkog lica, kao i državljani Republike Srbije sa statusom građana na privremenom radu u inostranstvu (član 21. stav 2. Zakona).
Dana 13. februara 2017. godine, Ministarstvo finansija Republike Srbije, Uprava za javni dug, objavila je poziv za prijavu potraživanja po osnovu devizne štednje na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ („Službeni glasnik RS”, broj 108/16).
Naime, pozivaju se  državljani bivših republika SFRJ, koji su do 27. aprila 1992. godine deviznu štednju položili kod banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ, kao i državljane Republike Srbije, koji su do 27. aprila 1992. godine deviznu štednju položili kod filijala banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije, a koje su se nalazile na teritorijama bivših republika SFRJ, da prijave svoja potraživanja.
Kompletan poziv i uputstvo možete naći na adresi:
http://www.nbs.rs/internet/latinica/15/mediji/vesti/20170223.pdf

 

O agenciji za naplatu potraživanja

Interesuje me kako otvoriti agenciju za naplatu potraživanja? Kako se dobija licenca od Narodne banke Srbije? Šta je potrebno od dokumentacije i koliko ceo taj proces traje?

ODGOVOR: Za odgovore na sva navedena pitanja obratite se Ministarstvu za finansije, jer ono izdaje odobrenja za obavljanje poslova faktoringa. Uslovi i postupak davanja odobrenja regulisani su odredbama Zakona o faktoringu („Službeni glasnik RS“, br. 62/2013).