ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Zaštita korisnika | Kako da zaštitite svoja prava

Kako da podnesete pritužbu

Prvo, pokušajte da sporni odnos prevaziđete u direktnom obraćanju službenom licu finansijske institucije na čiji rad imate primedbe.

U najvećem broju slučajeva, sporni odnos već tada može biti rešen brzo i jednostavno.

Međutim, ako na taj način ne rešite sporni odnos, imate pravo da finansijskoj instituciji uputite pismeni prigovor. Pismeni prigovor treba da sadrži vaše lične podatke i razlog vašeg obraćanja.

Ako niste zadovoljni odgovorom finansijske institucije na prigovor, imate pravo da Narodnoj banci Srbije – Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga podnesete pismenu pritužbu na rad te finansijske institucije ili predlog za posredovanje.

Napominjemo da pritužbu, odnosno predlog za posredovanje možete podneti Narodnoj banci Srbije samo ako ste prethodno podneli pismeni prigovor finansijskoj instituciji i:

  • ako niste zadovoljni njenim odgovorom na prigovor ili
  • vam taj odgovor nije dostavljen u roku od 15 dana od dana prijema prigovora u izuzetnim okolnostima postoji mogućnost produženja ovog roka za dodatnih 15 dana uz obavezu banke da dostavi obaveštenje korisniku (u izuzetnim okolnostima postoji mogućnost produženja ovog roka za dodatnih 15 dana uz obavezu banke da dostavi obaveštenje korisniku).

Uz pritužbu, potrebno je da Narodnoj banci Srbije dostavite prigovor koji ste uputili finansijskoj instituciji, njen odgovor (ako ga je dostavila), i dokumentaciju na osnovu koje se navodi iz pritužbe mogu ceniti.

Narodna banka Srbije će vas pismeno obavestiti o nalazu po pritužbi u roku od tri meseca od dana njenog prijema, a u složenijim predmetima taj rok može se produžiti za najviše tri meseca, o čemu ćete biti pismeno obavešteni pre isteka roka od tri meseca od dana prijema pritužbe.

U obaveštenju, Narodna banka Srbije ukazaće na mogućnost vansudskog rešavanja spornog odnosa s finansijskom institucijom u postupku posredovanja.

Pismenu pritužbu Narodnoj banci Srbije – Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga možete podneti u pismenoj formi na adresu:

NARODNA BANKA SRBIJE
Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga
Nemanjina 17, 11000 Beograd

ili Poštanski fah 712, 11000 Beograd

ili elektronski na adresu: zastita.korisnika@nbs.rs.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Informativnom centru Narodne banke Srbije na telefon 0800 111 110 (poziv je besplatan).

Skrećemo pažnju da je prilikom pisanja pritužbe potrebno da na jasan i jednostavan način objasnite sporni odnos povodom kog se obraćate Narodnoj banci Srbije.