Narodna banka Srbije
 
Zaštita korisnika | Kako da zaštitite svoja prava

Pokretanje posredovanja – medijacije

Ako niste zadovoljni odgovorom finansijske institucije na prigovor, ili vam taj odgovor nije dostavljen, imate pravo da Narodnoj banci Srbije – Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga podnesete pismenu pritužbu  na rad te finansijske institucije ili predlog za posredovanje.

Napominjemo da pritužbu, odnosno predlog za posredovanje možete podneti Narodnoj banci Srbije samo ako ste prethodno podneli pismeni prigovor finansijskoj instituciji i:

  • ako niste zadovoljni njenim odgovorom na prigovor ili
  • vam taj odgovor nije dostavljen u roku od 15 dana od dana prijema prigovora (u izuzetnim okolnostima postoji mogućnost produženja ovog roka za dodatnih 15 dana uz obavezu banke da dostavi obaveštenje korisniku).

Uz predlog za posredovanje, potrebno je da Narodnoj banci Srbije dostavite prigovor koji ste podneli finansijskoj instituciji, njen odgovor (ako ga je dostavila), i dokumentaciju relevantnu za predmetni sporni odnos.

Postupak posredovanja je dobrovoljan (potrebna je saglasnost obe strane), poverljiv i hitan.

Strane u sporu mogu odlučiti da se postupak posredovanja sprovede pred Narodnom bankom Srbije ili drugim organom ili licem ovlašćenim za posredovanje.

Postupak posredovanja pred Narodnom bankom Srbije sprovodi se bez naknade, s tim što eventualne troškove koji mogu nastati u tom postupku (troškovi putovanja, smeštaja, neplaćeno odsustvo s posla itd.) snose same strane.

Postupak posredovanja pred Narodnom bankom Srbije sprovode zaposleni u Narodnoj banci Srbije – posrednici, koji su za posrednike imenovani odlukom ovlašćenog organa u Republici Srbiji, odnosno koji imaju licencu posrednika i nalaze se na spisku posrednika.

Postupak posredovanja može biti okončan sporazumom strana, obustavom ili odustankom.

Ako je ovo posredovanje okončano obustavom ili odustankom, korisnik može podneti pritužbu na rad konkretne finansijske institucije.