ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Zaštita korisnika | Kako da zaštitite svoja prava

Kako da zaštitite svoja prava

Ako smatrate da su vaša prava i interesi u poslovanju s bankom, društvom za osiguranje, davaocem finansijskog lizinga, društvom za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima, pružaocem platnih usluga ili izdavaocem elektronskog novca (u daljem tekstu: finansijska institucija) povređeni, odnosno da se finansijska institucija ne pridržava propisa, opštih uslova poslovanja ili dobrih poslovnih običaja koji se odnose na te usluge ili obaveza iz ugovora zaključenog s vama – treba da pokušate da sporni odnos prevaziđete u direktnom obraćanju službenom licu finansijske institucije.

Mnogi sporni odnosi mogu se rešiti brzo i jednostavno upravo na takav način. Međutim, ukoliko pri direktnom obraćanju finansijskoj instituciji niste zadovoljni usmenim odgovorom u vezi s vašim problemom,  imate pravo da finansijskoj instituciji uputite pismeni prigovor.

Rok za podnošenje pismenog prigovora banci, davaocu finanijskog lizinga, pružaocu platnih usluga i izdavaocu elektronskog novca je tri godine od dana kad je učinjena povreda vašeg prava ili pravnog interesa.

Ako ste nezadovoljni odgovorom na prigovor ili vam taj odgovor nije dostavljen u roku od 15 dana od dana prijema prigovora u izuzetnim okolnostima postoji mogućnost produženja ovog roka za dodatnih 15 dana uz obavezu banke da dostavi obaveštenje korisniku, imate mogućnost da, pre pokretanja sudskog spora, Narodnoj banci Srbije – Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga podnesete: 

Rok za podnošenje pritužbe je šest meseci od dana prijema odgovora finansijske institucije na prigovor.

Pritužbu, odnosno predlog za posredovanje možete podneti tako što ćete popuniti formular i poslati poštom na adresu: 

NARODNA BANKA SRBIJE
Sektor za zaštitu korisnika finansijskih usluga
Nemanjina 17, 11000 Beograd

ili Poštanski fah 712, 11000 Beograd

ili elektronski na adresu: zastita.korisnika@nbs.rs.

Formular možete preuzeti klikom na desni taster miša nad izabranim linkom i izborom opcije Save Target As (Internet Explorer) ili Save Link As (Mozilla Firefox ili Google Chrome).