ћирилица | english info servis | rečnik | sadržaj | kontakti | pomoć 
Prinudna naplata

Organizacija

U skladu s izmenama u organizacionoj strukturi Narodne banke Srbije, od 3. oktobra 2005. godine za poslove prijema, kontrole i unosa rešenja i rešavanja reklamacija po osnovima i nalozima prinudne naplate, nadležno je ODELJENJE ZA PRIJEM, KONTROLU I UNOS OSNOVA I NALOGA - KRAGUJEVAC.

Preko Kol centra 034/307-890 (radnim danom od 8.00 do 15.00 časova) stranke mogu dobiti podatke o iznosu i osnovu blokade nastale u toku dana  i informacije u vezi sa izdavanjem potvrda. Ostali podaci u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate rešenja i naloga (da li je rešenje primljeno, ko je poverilac po rešenju, zbog čega se rešenje ne izvršava, da li je rešenje u celosti izvršeno...) daju se isključivo na pismeni zahtev  stranke koji se šalje na faks 034/307-847,307-848 ili na i-mejl: odsekzaprijem@nbs.rs

Za davanje odgovora na pitanja u vezi sa sprovođenjem prinudne naplate u delu razmene elektronskih poruka sa bankama (da li je banka dostavila stanje sredstava, izvršila i potvrdila izvršenje naloga prinudne naplate sa računa dužnika, da li je i kada poslata bankama deblokada računa dužnika...) nadležno je Odeljenje za nadzor i operativne poslove u Beogradu, telefoni: 011/ 333 8370, 333 8371 i 333 8372.

Zahteve za korekciju dana blokade stranke  podnose Narodnoj banci Srbije, Prinudnoj naplati, Beograd, Kralja Petra 12. Uz zahtev se dostavlja kopija izvoda o stanju sredstava na računima overena od strane banke.

Odeljenje za prijem, kontrolu i unos osnova i naloga - Kragujevac
Adresa: Kragujevac, Branka Radičevića 16a
Direktor Odeljenja: Danijela Petković
Tel.: 034 307 801
Fax: 034 307 847
Imejl: odsekzaprijem@nbs.rs
Pošt. fah: 195
Odsek za kontrolu i unos osnova i naloga 
Adresa: Kragujevac, Branka Radičevića 16a
Šef Odseka: Slobodan Ilić
Tel.: 034 307 802
Tel.: 034 307 804
Tel.: 034 307 806
Fax: 034 307 846
Pošt. fah: 160 i 200
Odsek za prijem, evidenciju i arhiviranje rešenja i zahteva
Adresa: Kragujevac, Branka Radičevića 16a
Šef  Oseka: Aleksandar Raičević
Tel.: 034 307 827
Fax: 034 307 848
Imejl: zahtevzapotvrde@nbs.rs
Imejl: reklamacije@nbs.rs
Imejl: povlacenje3.red@nbs.rs
 
Ukoliko ste zadovoljni ili nezadovoljni radom Odeljenja za prijem, kontrolu i unos osnova i naloga - Kragujevac,
obratite se Prinudnoj naplati :
Adresa: Beograd, Kralja Petra 12
Direktor: Ranko Aleksić


Pomoćnik direktora: Nikola Dašić
Tel.: 011 333 8365
Tel.: 011 333 8366


Tel.: 011 333 8389

Fax: 011 333 8388
Imejl: prinudna.naplata@nbs.rs
Odeljenje za nadzor i operativne poslove 
Adresa: Beograd, Kralja Petra 12
Direktor Odeljenja: Zdravko Kolundžić
Tel.: 011 333 8373